Kauno m. Šančių lopšelyje-darželyje ypatingas dėmesys yra skiriamas įvairiems renginiams ir projektinei veiklai. Lopšelio-darželio ugdytiniai labai aktyviai ir noriai dalyvauja šioje veikloje. Projektai vykdomi tiek lopšelyje-darželyje, tiek už jo ribų. Auklėtojų iniciatyva, jau aštunti metai, VDU botanikos sode, pavasarį ir rudenį, vyksta edukaciniai stebėjimai. Įspūdžiai patirti natūralioje gamtoje, stebėjimų bei tyrinėjimų metu, suteikia galimybę vaikams išraiškingiau atsiskleisti kūrybinio proceso metu. Suradus bendraminčių mieste, kasmet vykdomi projektai: „Muzika spalvų ir vėjo“ ir „Pavasaris eina gėlių takais“, kuriuose dalyvauja iki 200 vaikučių su pedagogėmis. Sėkmingo bendradarbiavimo su Kauno Vinco Kudirkos Viešąja biblioteka (Šančių filialas) dėka, kasmet rengiami bendri projektai: „Kelionė į knygų šalį“, kurį sudaro 2 dalys: I dalis„Spalvotoji knygelė“ ir II dalis „ Mano mėgstamiausios pasakos personažas, „Knyga suranda draugą“, „Skaitantis miestas“ . Bendradarbiavimo tikslas – skatinti vaikų saviraišką, pagarbą knygelėms. Darželio projektinė veikla taip pat vykdoma ir su kitomis institucijomis. Kartu su Kauno Vyturio vidurinės mokyklos, muzikos instrumentiniu skyriumi, kasmet rengiamas bendras, tęstinis projektas: „Muzikuokime kartu“. Projektas susideda iš kelių dalių. Tradicine dalimi tapusi advento vakaronė ir, kintanti pavasarinė dalis – Šv. Velykos , pavasario šventė, taip pat bendra veikla vykdoma dalyvaujant „Teatro dienelių“ spektakliuose. Siekdami ugdyti vaikų tautiškumą ir pilietinę brandą, parengtas ir vykdomas pilietinio ir tautinio ugdymo projektas „Mes prie Nemuno užaugę“. Projekte dalyvauja 4 Kauno miesto lopšeliai-darželiai. Projekto metu, vaikai skatinami domėtis savo šalies istorija, kultūra, tradicijomis, taip pat organizuojamos įvairios išvykos po etnokultūrinius Lietuvos paveldo objektus.