COVID-19 ligos valdymas_ugdymo įstaigose_2021-09-21

 

 

ALGORITMAI

INFORMACIJA TĖVAMS(GLOBĖJAMS, RŪPINTOJAMS), JEIGU COVID-19 LIGA PATVIRTINTA JŪSŲ VAIKUI

INFORMACIJA TĖVAMS(GLOBĖJAMS, RŪPINTOJAMS), JEIGU JŪS ARBA JŪSŲ VAIKAS TURĖJO DIDELĖS RIZIKOS SĄLYTĮ SU ASMENIU, KURIAM PATVIRTINTA COVID-19

INFORMACIJA TĖVAMS(GLOBĖJAMS, RŪPINTOJAMS), JEIGU UGDYMO ĮSTAIGOS DARBUOTOJAS AR UGDYTINIS SUSIRGO COVID-19 LIGA