KAUNO ŠANČIŲ LOPŠELIO-DARŽELIO DARBUOTOJŲ DARBO UŽMOKESTIS
Eil.Nr Pareigų pavadinimas Etatų skaičius/dirba darbuotojų Vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis (eurais)

2018-01-01

1. Direktorė 1/1 1211
2. Direktoriaus pavaduotojas ugdymui 1/1 1007
3. Direktoriaus pavaduotojas ūkiui 1/1 Neskelbiama**
4. Auklėtojas 15,46/16 660
5. Auklėtojo padėjėjas 12/11 418
 6. Specialusis pedagogas 0,25/1 Neskelbiama**
7. Dietistas 0,75/1 Neskelbiama**
8. Kiemsargis 1/1 Neskelbiama**
9. Neformaliojo ugdymo pedagogas (kūno kultūra) 1/1 Neskelbiama**
10. Logopedas 1,75/2 644
11. Menų pedagogas (muzika) 1,25/1 Neskelbiama**
12. Pagalbinis virtuvės darbininkas 0,51 Neskelbiama**
13. Pastato priežiūros darbininkas 1/1 Neskelbiama**
14. Budėtojas 0,5/1 Neskelbiama**
15. Socialinis pedagogas 0,5/1 Neskelbiama**
16. Priešmokyklinio ugdymo pedagogas 3,41/3 886
17. Raštvedys 1/1 Neskelbiama**
18. Sandėlininkas 1/1 Neskelbiama**
19. Duomenų bazės adminstratorius 0,5/1 Neskelbiama**
20. Skalbėjas 1/1 Neskelbiama**
21. Virėjas 3/3 450
22. Valytojas 1/1 Neskelbiama**

*Vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis – mėnesinis darbo užmokestis (neatskaičius gyventojų pajamų mokesčio ir valstybinio socialinio draudimo įmokų).

** Vadovaujantis LRV 2003-04-18 nutarimu Nr. 480 , 18pt.