Nuostatai STEAM projektas MAGIŠKI LIETUVIŠKI SIMBOLIAI

Svastika padovanojo žmonėms Dievai ir pasiekė Žemę iš Dangaus. Pirmą kartą šis gražus ir paslaptingas, ne iki galo įmintas simbolis yra aptiktas ant akmeninių aukštutinio paleolito laikų figūrų, pagamintų prieš 30 tūkstančių metų. Paplitęs jis buvo beveik visame pasaulyje… Baltai svastiką siejo su Saule, Perkūnu, Dievu. Svastika – vienas iš didžiausiai lietuvių liaudies mene besikartojančių motyvų.
Jomis puošiamos verpstės, įaudžiama į audinių raštus, margučių raštuose.  Mokytojų supažindinti su ženklais ir simboliais, vaikai iš pasirinktų įvairių priemonių  kūrė ar atkartojo baltų lietuviškus simbolius.