Atsakinga už smurto ir priekabiavimo prevenciją įstaigoje–Ramona Kristina Dovidaitienė, direktorės pavaduotoja ugdymui 

 Visais klausimais, susijusiais su smurto ir priekabiavimo darbe prevencija
darbuotojai gali kreiptis į  paskirtą atsakingą asmenį tiesiogiai arba:
– elektroniniu paštu k.dovidaitiene@gmail.com;
– paštu Miglovaros g. 14, 45293, Kaunas;

– telefonu +37037341506.

PREVENCIJOS POLITIKA

SMURTO IR PRIEKABIAVIMO PREVENCIJOS, TEIKIMO, NAGRINĖJIMO IR ATSAKINGŲ ASMENŲ PASKYRIMO TVARKA

PREVENCIJA ATMINTINĖ DARBUOTOJAMS ATMINTINĖ DARBDAVIAMS

DARBUOTOJŲ GALIMŲ PSICHOLOGINIO SMURTO ATVEJŲ DARBE ANKETA