Nuostatai projektas MŪSŲ NAUJIEJI DRAUGAI

Įgyvendinant projektą, ugdėsi vaikų kūrybiškumas, draugiškumas vienas kitam, empatiaą bei socialinės emocinės ir kalbinės kompetencijos. Jo metu lavinosi vaikų saviraiška, kūrybiškumas, draugiškumas, empatija, kuriant ir atliekant veiklą su kitos grupės vaikais. Vaikai plėtojosi kalbinius gebėjimus. Vyresnieji su mažaisiais draugais žaidė, skaitė pasakas, vaidino jiems, lankėsi vieni pas kitus grupėse ir susipažino su naujomis aplinkomis.