Adomas Sabaliauskis

Meninio ugdymo mokytojas( šokis, kūno kultūra) lopšelyje darželyje:

  • organizuoja fizinio lavinimo ir sveikatingumo stiprinimo užsiėmimus visiems lopšelio darželio vaikams,
  • teikia korekcinę pagalbą vaikams, turintiems judesio ir padėties sutrikimų;
  • vertina specialiųjų poreikių vaikų pasiekimus ir informuoja tėvus apie vykdomą korekcinį darbą, sveikatos būklės pokyčius, korekcinio darbo rezultatus;
  • konsultuoja besidominčius tėvelius vaikų sveikatingumo bei korekcinio darbo tęstinumo namuose klausimais.

Meninio ugdymo mokytojas didelį dėmesį skiria darželio šventėms ir renginiams, organizuoja sportines varžybas, įvairias rungtis atitinkančias vaikų amžių ir sportinį pasirengimą. Taip pat ji padeda grupių mokytojoms ir kitiems specialistams rengti ugdymo programas sveikatos saugojimo kompetencijos srityje, kartu su jomis stebi ir analizuoja kūno kultūros užsiėmimus, siekia, kad ši veikla vaikams taptų dar įdomesnė ir naudingesnė.