Deimantė Vaitkaitienė

Muzika – neatsiejama ugdymo dalis. Meno (muzika) mokytoja metodininkė Deimantė Vaitkaitienė organizuoja daugelį darželio renginių, vykdo muzikinę – projektinę veiklą, kartu su kitomis muzikinio ugdymo įstaigomis, dalyvauja organizuojamuose projektuose, šventėse, kultūriniuose renginiuose, parodose.

Muzikinių užsiėmimų metu didelis dėmesys skiriamas vaikų intonacijos lavinimui, bei muzikinių įgūdžių formavimui.

Siekiant ugdyti vaikų muzikinius gebėjimus nuo 1990 m. įkurtas mažųjų dainorėlių ansamblis „Nemunėlis“. Ansamblio įkūrėja, šviesaus atminimo muzikos mokytoja – Virginija Palaimienė, kuri ne tik gabesnius vaikus burdavo į muzikos būrelį, bet ir kviesdavo įvairius atlikėjus bei muzikinius kolektyvus įvairiapusiškam muzikiniam vaikučių lavinimui. Šiandien jos pradėtą darbą tęsia dirbanti meno  pedagogė

Lankydami ansamblį vaikai ne tik ugdo vokalinius, klausos, klausymo gebėjimus, bet ir dalyvauja įvairiuose tarpmiestiniuose projektuose, renginiuose, pramogose, festivaliuose.

Garsinė saviraiška taip pat yra neatsiejama vaikų žaidimų bei meninės veiklos dalis.

Milda Gailiūtė

Dailė

Meninio ugdymo mokytoja(dailės) sudaro sąlygas vaikams supančią aplinką pažinti per savo patirtį.

Pedagogo siūloma veikla, sukurta ugdomoji aplinka skatina vaiko saviraišką, laisvumą, kūrybiškumą.

Užsiėmimų metu vaikams siūlomos šios ugdomosios veiklos kryptys:

  • piešimas įvairia technika (akvarelė, guašas ir t.t.). Vaikams ypač patinka veiksmo tapyba,
  • lipdymas moliu.

Meninės raiškos priemonėmis lavinami vaikų pojūčiai, pasitikėjimas savimi, teigiamos emocijos, mąstymas.

Menų pedagogas kartu su vaikais puošia darželio aplinką, dalyvauja įvairiuose renginiuose, parodose, projektuose.

Ypatingas dėmesys skiriamas į specialiųjų poreikių turinčius vaikus.