Jurga Juzėnaitė

Muzika – neatsiejama ugdymo dalis. Vyresnioji meno pedagogė Jurga Juzėnaitė organizuoja daugelį darželio renginių, vykdo muzikinę – projektinę veiklą, kartu su kitomis muzikinio ugdymo įstaigomis, dalyvauja organizuojamuose projektuose, šventėse, kultūriniuose renginiuose, parodose.

Muzikinių užsiėmimų metu didelis dėmesys skiriamas vaikų intonacijos lavinimui, bei muzikinių įgūdžių formavimui.

Siekiant ugdyti vaikų muzikinius gebėjimus nuo 1990 m. įkurtas mažųjų dainorėlių ansambliukas „Nemunėlis“. Ansamblio įkūrėja, šviesaus atminimo muzikos mokytoja – Virginija Palaimienė, kuri ne tik gabesnius vaikus burdavo į muzikos būrelį, bet ir kviesdavo įvairius atlikėjus bei muzikinius kolektyvus įvairiapusiškam muzikiniam vaikučių lavinimui. Šiandien jos pradėtą darbą tęsia meno pedagogė – Deimantė Bulotaitė.

Lankydami ansamblį vaikai ne tik ugdo vokalinius, klausos, klausymo gebėjimus, bet ir dalyvauja įvairiuose tarpmiestiniuose projektuose, renginiuose, pramogose, festivaliuose.

Garsinė saviraiška taip pat yra neatsiejama vaikų žaidimų bei meninės veiklos dalis.