Rasa Būdaitė

Darželio psichologė rūpinasi vaikų psichine sveikata ir reikalingų psichologinių ugdymo sąlygų

sudarymu.

Psichologės veikla yra kompleksinė ir apima šias kryptis:

  • Vaikų, tėvų(ar teisėtų vaiko atstovų), auklėtojų, mokytojų konsultavimas psichologinių,

asmenybės, ugdymo problemų sprendimo klausimais. Tai pagrindinė psichologės veiklos kryptis,

  • Psichologinio įvertinimo -tai konsultavimo tikslais reikalingų duomenų apie vaiko psichologinės

problemos būklę gavimas, remiantis psichologiniais metodais,

  • Tyrimo – tai mokslinis, sistemingas psichologinių faktų kaupimas, jų atskleidimas ir analizė,

rekomendacijų rengimas, remiantis tyrimo medžiaga, jų teikimas ir diegimas praktinėje veikloje,

  • Psichologinio švietimo – tėvų, auklėtojų, mokytojų ir kitų su vaiko ugdymu susijusių asmenų švietimas

aktualiais vaiko psichologijos klausimais,

  • Profesinio kuravimo.