Socialinė pedagogė darželyje:

  • Dirba su asmeniu (individualus darbas) – vaiku, tėvais ar teisėtais vaiko atstovais, pedagogais ir kitais įstaigoje dirbančiais specialistais.
  • Vertina ir padeda spręsti problemas, susijusias su įvairiais vaikams kylančiais sunkumais (pagrindinių vaiko reikmių tenkinimo, saugumo užtikrinimo).
  • Padeda tėvams ar teisėtiems vaiko atstovams ugdyti savo vaiką; suprasti jo socialinius ir psichologinius poreikius, jų tenkinimo svarbą, geriau suprasti vaiko, turinčio ir psichologinius poreikius, jų tenkinimo svarbą, geriau suprasti vaiko, turinčio vystymosi sunkumų, poreikius, tėvų teises ir pareigas.
  • Tiria socialinės pedagoginės pagalbos poreikį. Organizuoja ir koordinuoja pedagoginės pagalbos teikimą ir vertina jos kokybę.
  • Kartu su įstaigos personalu, visuomeninėmis organizacijomis ir socialiniais partneriais oš kitų institucijų atlieka šviečiamąjį – informacinį darbą.
  • Inicijuoja, organizuoja projektų kūrimą ir jų įgyvendinimą.
  • Atstovauja ir gina vaikų teises įstaigoje, teisėsaugos ir kitose institucijose.
  • Lanko vaikus jų namuose iškilus problemoms dėl vaiko elgesio ar kitų problemų grupėje.

Socialinė pedagogė darželyje rūpinasi vaikų gerove, taiko įvairius metodus vaiko užimtumui skatinti, padeda spręsti socialines problemas, konsultuojant ir teikiant informaciją vaikams, tėvams, teisėtiems vaiko atstovams, pedagogams. Inicijuojant ir skatinant projektinę veiklą gerinama ne tik vaikų aplinka darželyje, bet praplečiamas vaiko pasaulio pažinimas.