2021 m. papildomas ugdymas neorganizuojamas.

 

Kauno Šančių lopšelyje-darželyje tėvelių pageidavimu 2019/2020 mokslo metais vyksta papildomo ugdymo užsiėmimai:

  •  Ritminių šokių būrelis. Jo metu vaikai šoka įvairius ritminius, imitacinius, bei pramoginius šokius. Tradicinis šio būrelio renginys „Pavasarinis šokių konkursas“, kurio metu tėveliai gali pasidžiaugti vaikų pasiekimais, be to mažieji šokėjai dalyvauja įvairiose šventėse, projektuose, spektakliuose, vykstančiuose, ne tik mūsų, bet ir kituose darželiuose. Vaikams, lankantiems šokių būrelį, lavinami ritminiai gebėjimai, koordinacija, taisyklinga laikysena, vaizduotė, skatinamas kūrybiškumas bei saviraiška, diegiama sceninė kultūra, o svarbiausia – suteikiama daug teigiamų emocijų ir naujos patirties. Užsiėmimai vyksta du kartus savaitėje.
  • Sportinių žaidimų su krepšinio elementais užsiėmimai,
  • Anglų kalbos pamokėlės,
  • Šachmatų būrelis.

     Už papildomo ugdymo paslaugas tėvai atsiskaito paslaugos teikėjui.