DIREKTORĖ

Direktorė – Vida Zakarauskienė.

Tel.(8-37)34-15-06 El.p.sanciudarzelis@gmail.com

Išsilavinimas – aukštasis universitetinis.

Mokymosi įstaigos:

1982 m. Šiaulių K.Preikšo pedagoginis institutas.

2001-2004 Vytauto Didžiojo universiteto socialinių mokslų edukologijos magistro kvalifikacinis laipsnis.

1985-1988 m.  28 vaikų lopšelyje-darželyje vyriausia auklėtoja.Darbo patirtis:

Šančių lopšeliui-darželiui vadovauja nuo 1988 m.

2009 m.suteikta II vadybos kvalifikacinė kategorija.

Priėmimo laikas:

Pirmadienis 8.00-12.00 val.

Trečiadienis 16.00-18.00 val.

PAVADUOTOJA UGDYMUI

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui Ramona Kristina Dovidaitienė

El.p.sanciudarzelis@gmail.com

Tel.(8-37)34-15-06

Išsilavinimas – aukštasis universitetinis.

Mokymosi įstaiga:

1987 m.Šiaulių K.Preikšo pedagoginis institutas.

Darbo patirtis

1989 – 1995 m. 109 lopšelio-darželio auklėtoja

Nuo1995 m. vyriausia auklėtoja.

Nuo 2001 m.  direktoriaus pavaduotoja ugdymui

2009 m.suteikta II vadybos kvalifikacinė kategorija.

PAVADUOTOJA ŪKIUI

Direktoriaus pavaduotoja ūkiui Nijolė Babušienė

El.p.sanciudarzelis@gmail.com

Tel.(8-37)34-15-03

Išsilavinimas – aukštesnysis.

Darbo patirtis:

Nuo 2005 m. direktoriaus pavaduotoja ūkiui.