Eil.Nr. Vardas, Pavardė Pareigos Atliekamos funkcijos Kontaktinė informacija
1. Vida Zakarauskienė Direktorė Lopšelio – darželio veiklos organizavimas, priežiūra, plėtra ir įstaigos nuostatuose nurodytų tikslų ir funkcijų įgyvendinimo užtikrinimas 837341506

info@sanciudarzelis.lt

2. Ramona Kristina Dovidaitienė Direktorės pavaduotoja ugdymui Ugdymo programų įgyvendinimas, metodinės veiklos organizavimas, ugdymo proceso priežiūra, įstaigos veiklos tikslų ir uždavinių įgyvendinimas 837341506

info@sanciudarzelis.lt

3. Edita Rinkevičė Logopedė, specialioji pedagogė Specialiosios pagalbos teikimas 837341506

info@sanciudarzelis.lt

4. Milda Gailiūtė Meninio ugdymo mokytoja Ugdymo programų įgyvendinimas, vaikų meninių kompetencijų ugdymas  837341506

info@sanciudarzelis.lt

5. Deimantė Vaitkaitienė Meninio ugdymo mokytoja Ugdymo programų įgyvendinimas, vaikų meninių kompetencijų ugdymas 837341506

info@sanciudarzelis.lt

6. Rasa Būdaitė Psichologė Psichologinės pagalbos teikimas, prevencinių programų įgyvendinimas, konsultavimas 837341506

info@sanciudarzelis.lt

7. Adomas Sabaliauskis Meninio ugdymo( kūno kultūra, šokis) mokytojas Ugdymo programų įgyvendinimas, vaikų sveikatos stiprinimas 837341506

info@sanciudarzelis.lt

8. Asta Milbutienė Socialinė pedagogė Pedagoginės socialinės  pagalbos teikimas, prevencinių programų įgyvendinimas, konsultavimas 837341506

info@sanciudarzelis.lt

9. Bisigirskienė Daiva  Priešmokyklinio ugdymo mokytoja Ugdymo programų įgyvendinimas, vaikų saugumo užtikrinimas 837341506

info@sanciudarzelis.lt

10. Dalinkevičienė Laimutė  Mokytoja Ugdymo programų įgyvendinimas, vaikų saugumo užtikrinimas 837341506

info@sanciudarzelis.lt

11. Dilienė Grita Mokytoja Ugdymo programų įgyvendinimas, vaikų saugumo užtikrinimas 837341506

info@sanciudarzelis.lt

12. Ferencienė Zita Mokytoja Ugdymo programų įgyvendinimas, vaikų saugumo užtikrinimas 837341506

info@sanciudarzelis.lt

 

13. Grikštienė Rita  Mokytoja Ugdymo programų įgyvendinimas, vaikų saugumo užtikrinimas 837341506

info@sanciudarzelis.lt

14. Jurevičienė Gina  Priešmokyklinio ugdymo mokytoja Ugdymo programų įgyvendinimas, vaikų saugumo užtikrinimas 837341506

info@sanciudarzelis.lt

15. Juškonienė Vilma Mokytoja  Ugdymo programų įgyvendinimas, vaikų saugumo užtikrinimas 837341506

info@sanciudarzelis.lt

16. Krukonienė Virginija  Mokytoja Ugdymo programų įgyvendinimas, vaikų saugumo užtikrinimas 837341506

info@sanciudarzelis.lt

17. Lukštienė  Gabrielė Mokytoja Ugdymo programų įgyvendinimas, vaikų saugumo užtikrinimas 837341506

info@sanciudarzelis.lt

18. Reševičiūtė Justina Mokytoja Ugdymo programų įgyvendinimas, vaikų saugumo užtikrinimas 837341506

info@sanciudarzelis.lt

19. Reševičienė Erika  Mokytoja Ugdymo programų įgyvendinimas, vaikų saugumo užtikrinimas 837341506

info@sanciudarzelis.lt

20. Laskauskienė Giedrė Mokytoja Ugdymo programų įgyvendinimas, vaikų saugumo užtikrinimas 837341506

info@sanciudarzelis.lt

 

21. Limanauskienė Irida Mokytoja  Ugdymo programų įgyvendinimas, vaikų saugumo užtikrinimas 837341506

info@sanciudarzelis.lt

22. Mačiulskienė Regina Mokytoja Ugdymo programų įgyvendinimas, vaikų saugumo užtikrinimas 837341506

info@sanciudarzelis.lt

23. Pangonienė Vida Mokytoja Ugdymo programų įgyvendinimas, vaikų saugumo užtikrinimas 837341506

info@sanciudarzelis.lt

24. Paskačimienė Virginija Mokytoja Ugdymo programų įgyvendinimas, vaikų saugumo užtikrinimas 837341506

info@sanciudarzelis.lt

25. Sakalė Kristina Priešmokyklinio ugdymo mokytoja Ugdymo programų įgyvendinimas, vaikų saugumo užtikrinimas 837341506

info@sanciudarzelis.lt

26. Šlipaitienė Felicija  Mokytoja  Ugdymo programų įgyvendinimas, vaikų saugumo užtikrinimas 837341506

info@sanciudarzelis.lt

27. Sabaliūtė-Levinskienė Dalia Mokytoja Ugdymo programų įgyvendinimas, vaikų saugumo užtikrinimas 837341506

info@sanciudarzelis.lt