Eil.Nr. Vardas, Pavardė Pareigos Atliekamos funkcijos Kontaktinė informacija
1. Vida Zakarauskienė Direktorė Lopšelio – darželio veiklos organizavimas, priežiūra, plėtra ir įstaigos nuostatuose nurodytų tikslų ir funkcijų įgyvendinimo užtikrinimas 837341506

info@sanciudarzelis.lt

2. Ramona Kristina Dovidaitienė Direktorės pavaduotoja ugdymui Ugdymo programų įgyvendinimas, metodinės veiklos organizavimas, ugdymo proceso priežiūra, įstaigos veiklos tikslų ir uždavinių įgyvendinimas 837341506

info@sanciudarzelis.lt

3. Edita Čečkauskienė Logopedė Specialiosios pagalbos teikimas 837341506

info@sanciudarzelis.lt

4. Edita Rinkevičė Logopedė, specialioji pedagogė Specialiosios pagalbos teikimas 837341506

info@sanciudarzelis.lt

5. Milda Gailiūtė Meninio ugdymo mokytoja Ugdymo programų įgyvendinimas, vaikų meninių kompetencijų ugdymas  837341506

info@sanciudarzelis.lt

6. Deimantė Vaitkaitienė Meno pedagogė(muzika) Ugdymo programų įgyvendinimas, vaikų meninių kompetencijų ugdymas 837341506

info@sanciudarzelis.lt

7. Rasa Būdaitė Psichologė Psichologinės pagalbos teikimas, prevencinių programų įgyvendinimas, konsultavimas 837341506

info@sanciudarzelis.lt

8. Jurgita Dirmontienė Neformaliojo ugdymo mokytoja(kūno kultūra) Ugdymo programų įgyvendinimas, vaikų sveikatos stiprinimas 837341506

info@sanciudarzelis.lt

9. Asta Milbutienė Socialinė pedagogė Pedagoginės socialinės  pagalbos teikimas, prevencinių programų įgyvendinimas, konsultavimas 837341506

info@sanciudarzelis.lt

10. Daiva Bisigirskienė Priešmokyklinio ugdymo mokytoja Ugdymo programų įgyvendinimas, vaikų saugumo užtikrinimas 837341506

info@sanciudarzelis.lt

11. Audronė Butkevičienė Ikimokyklinio ugdymo mokytoja Ugdymo programų įgyvendinimas, vaikų saugumo užtikrinimas 837341506

info@sanciudarzelis.lt

12. Laimutė Dalinkevičienė Ikimokyklinio ugdymo mokytoja Ugdymo programų įgyvendinimas, vaikų saugumo užtikrinimas 837341506

info@sanciudarzelis.lt

13. Zita Ferencienė Ikimokyklinio ugdymo mokytoja  Ugdymo programų įgyvendinimas, vaikų saugumo užtikrinimas 837341506

info@sanciudarzelis.lt

14. Rita Grikštienė Ikimokyklinio ugdymo mokytoja  Ugdymo programų įgyvendinimas, vaikų saugumo užtikrinimas 837341506

info@sanciudarzelis.lt

15. Agnė Guk Ikimokyklinio ugdymo mokytoja  Ugdymo programų įgyvendinimas, vaikų saugumo užtikrinimas 837341506

info@sanciudarzelis.lt

16. Janina Jasunskienė Ikimokyklinio ugdymo mokytoja  Ugdymo programų įgyvendinimas, vaikų saugumo užtikrinimas 837341506

info@sanciudarzelis.lt

17. Jurevičienė Gina Priešmokyklinio ugdymo mokytoja  Ugdymo programų įgyvendinimas, vaikų saugumo užtikrinimas 837341506

info@sanciudarzelis.lt

18. Juškonienė Vilma Ikimokyklinio ugdymo mokytoja  Ugdymo programų įgyvendinimas, vaikų saugumo užtikrinimas 837341506

info@sanciudarzelis.lt

19. Lina Oleškevičienė Ikimokyklinio ugdymo mokytoja  Ugdymo programų įgyvendinimas, vaikų saugumo užtikrinimas 837341506

info@sanciudarzelis.lt

20. Limanauskienė Irida Ikimokyklinio ugdymo mokytoja  Ugdymo programų įgyvendinimas, vaikų saugumo užtikrinimas 837341506

info@sanciudarzelis.lt

21. Mačiulskienė Regina Ikimokyklinio ugdymo mokytoja  Ugdymo programų įgyvendinimas, vaikų saugumo užtikrinimas 837341506

info@sanciudarzelis.lt

22. Pangonienė Vida Ikimokyklinio ugdymo mokytoja  Ugdymo programų įgyvendinimas, vaikų saugumo užtikrinimas 837341506

info@sanciudarzelis.lt

23. Paskačimienė Virginija Ikimokyklinio ugdymo mokytoja  Ugdymo programų įgyvendinimas, vaikų saugumo užtikrinimas 837341506

info@sanciudarzelis.lt

24. Reševičienė Erika Ikimokyklinio ugdymo mokytoja  Ugdymo programų įgyvendinimas, vaikų saugumo užtikrinimas 837341506

info@sanciudarzelis.lt

25. Sakalė Kristina Priešmokyklinio ugdymo mokytoja  Ugdymo programų įgyvendinimas, vaikų saugumo užtikrinimas 837341506

info@sanciudarzelis.lt

26. Šlipaitienė Felicija Ikimokyklinio ugdymo mokytoja  Ugdymo programų įgyvendinimas, vaikų saugumo užtikrinimas 837341506

info@sanciudarzelis.lt

27. Vilčinskaitė Kristina Ikimokyklinio ugdymo mokytoja  Ugdymo programų įgyvendinimas, vaikų saugumo užtikrinimas  837341506

info@sanciudarzelis.lt

28. Dilienė Grita Ikimokyklinio ugdymo mokytoja  Ugdymo programų įgyvendinimas, vaikų saugumo užtikrinimas 837341506

info@sanciudarzelis.lt