Eil.Nr. Vardas, Pavardė Pareigos Atliekamos funkcijos Kontaktinė informacija
1. Vida Zakarauskienė Direktorė Lopšelio – darželio veiklos organizavimas, priežiūra, plėtra ir įstaigos nuostatuose nurodytų tikslų ir funkcijų įgyvendinimo užtikrinimas 037341506

info@sanciudarzelis.lt

2. Ramona Kristina Dovidaitienė Direktorės pavaduotoja ugdymui Ugdymo programų įgyvendinimas, metodinės veiklos organizavimas, ugdymo proceso priežiūra, įstaigos veiklos tikslų ir uždavinių įgyvendinimas 037341506

info@sanciudarzelis.lt

3. Edita Rinkevičė Logopedė, specialioji pedagogė Specialiosios pagalbos teikimas 037341506

info@sanciudarzelis.lt

4. Milda Gailiūtė Meninio ugdymo (dailė) mokytoja Ugdymo programų įgyvendinimas, vaikų meninių kompetencijų ugdymas  037341506

info@sanciudarzelis.lt

5. Deimantė Vaitkaitienė Meninio ugdymo (muzika) mokytoja Ugdymo programų įgyvendinimas, vaikų meninių kompetencijų ugdymas 037341506

info@sanciudarzelis.lt

6. Rasa Būdaitė Psichologė Psichologinės pagalbos teikimas, prevencinių programų įgyvendinimas, konsultavimas 037341506

info@sanciudarzelis.lt

7. Adomas Sabaliauskis Meninio ugdymo( kūno kultūra, šokis) mokytojas Ugdymo programų įgyvendinimas, vaikų sveikatos stiprinimas 037341506

info@sanciudarzelis.lt

8. Socialinė pedagogė Pedagoginės socialinės  pagalbos teikimas, prevencinių programų įgyvendinimas, konsultavimas 037341506

info@sanciudarzelis.lt

9. Bisigirskienė Daiva  Ikimokyklinio ugdymo mokytoja Ugdymo programų įgyvendinimas, vaikų saugumo užtikrinimas 037341506

info@sanciudarzelis.lt

10. Dilienė Grita  Ikimokyklinio ugdymo mokytoja Ugdymo programų įgyvendinimas, vaikų saugumo užtikrinimas 037341506

info@sanciudarzelis.lt

11. Ferencienė Zita Ikimokyklinio ugdymo mokytoja Ugdymo programų įgyvendinimas, vaikų saugumo užtikrinimas 037341506

info@sanciudarzelis.lt

12. Grikštienė Rita Ikimokyklinio ugdymo mokytoja Ugdymo programų įgyvendinimas, vaikų saugumo užtikrinimas 037341506

info@sanciudarzelis.lt

13. Jansonienė Aušrinė Janina  Ikimokyklinio ugdymo mokytoja Ugdymo programų įgyvendinimas, vaikų saugumo užtikrinimas 037341506

info@sanciudarzelis.lt

14. Jurevičienė Gina  Priešmokyklinio ugdymo mokytoja Ugdymo programų įgyvendinimas, vaikų saugumo užtikrinimas 037341506

info@sanciudarzelis.lt

15. Krukonienė Virginija  Ikimokyklinio ugdymo mokytoja Ugdymo programų įgyvendinimas, vaikų saugumo užtikrinimas 037341506

info@sanciudarzelis.lt

16. Karpavičiūtė Daiva Ikimokyklinio ugdymo mokytoja Ugdymo programų įgyvendinimas, vaikų saugumo užtikrinimas 037341506

info@sanciudarzelis.lt

17. Laskauskienė Giedrė  Ikimokyklinio ugdymo mokytoja Ugdymo programų įgyvendinimas, vaikų saugumo užtikrinimas 037341506

info@sanciudarzelis.lt

18. Limanauskienė Irida Ikimokyklinio ugdymo mokytoja Ugdymo programų įgyvendinimas, vaikų saugumo užtikrinimas 037341506

info@sanciudarzelis.lt

19. Mačiulskienė Regina Jūratė Ikimokyklinio ugdymo mokytoja  Ugdymo programų įgyvendinimas, vaikų saugumo užtikrinimas 037341506

info@sanciudarzelis.lt

20. Michailova Diana Ikimokyklinio ugdymo mokytoja Ugdymo programų įgyvendinimas, vaikų saugumo užtikrinimas 037341506

info@sanciudarzelis.lt

21. Paskačimienė Virginija Ikimokyklinio ugdymo mokytoja Ugdymo programų įgyvendinimas, vaikų saugumo užtikrinimas 037341506

info@sanciudarzelis.lt

22. Sakalė Kristina Priešmokyklinio ugdymo mokytoja Ugdymo programų įgyvendinimas, vaikų saugumo užtikrinimas 037341506

info@sanciudarzelis.lt

23. Sabaliūtė-Levinskienė Dalia Ikimokyklinio ugdymo mokytoja Ugdymo programų įgyvendinimas, vaikų saugumo užtikrinimas 037341506

info@sanciudarzelis.lt

24. Šlipaitienė Felicija  Ikimokyklinio ugdymo mokytoja  Ugdymo programų įgyvendinimas, vaikų saugumo užtikrinimas 037341506

info@sanciudarzelis.lt

25. Norkuvienė Daiva Priešmokyklinio ugdymo mokytoja Ugdymo programų įgyvendinimas, vaikų saugumo užtikrinimas 037341506

info@sanciudarzelis.lt

26. Kriukaitė Dorotė Mokytoja Ugdymo programų įgyvendinimas, vaikų saugumo užtikrinimas 037341506

info@sanciudarzelis.lt