Eil.
Nr.

Vardas, pavardė

Pareigos,
kvalifik. kateg.

Išsilavinimas

Pedag. darbo
stažas

Grupė

1.

Daiva Bisigirskienė

Vyresnioji priešmokyklinio ugdymo mokytoja

Aukštasis, KU

34 m.

„Smalsučių“

2.

Janina Jasunskienė

Ikimokyklinio ugdymo mokytoja- metodininkė

Aukštasis, KU

22 m.

„Nykštukų“

3.

Regina Mačiulskienė

Vyresnioji ikimokyklinio ugdymo mokytoja

Aukštasis, VPU

20 m.

„Ežiukų“

4.

Kristina Vilčinskaitė

Ikimokyklinio ugdymo mokytoja

Aukštesnysis

            1 m.

„Žirniukai“

5.

Vida Pangonienė

Vyresnioji ikimokyklinio ugdymo mokytoja

Aukštasis, KU

34m.

„Žirniukai“

6.

Virginija Paskačimienė

Vyresnioji ikimokyklinio ugdymo mokytoja

Aukštasis, KU

21 m.

„Ančiukų“

7.

Rita Grikštienė  Vyresnioji ikimokyklinio ugdymo mokytoja Aukštasis, KK          21 m. “Ančiukai”

8.

Zita Ferencienė

Vyresnioji ikimokyklinio ugdymo mokytoja

Aukštasis, KK

36 m.

„Meškiukai“,

9.

Laimutė Dalinkevičienė

Vyresnioji  ikimokyklinio ugdymo mokytoja

Aukštasis, VPU

29 m.

„Voveriukų“

10.

Giedrė Laskauskienė

Ikimokyklinio ugdymo mokytoja

Aukštasis

5 m.

“Voveriukų”

11.

Virginija Krukonienė

Ikimokyklinio ugdymo mokytoja – metodininkė

Aukštasis, VPU

26 m.

„Drambliukų“

12.

Felicija Šlipaitienė

Ikimokyklinio ugdymo mokytoja – metodininkė

Aukštasis, KU

29 m.

„Drambliukų“

13.

Audronė Butkevičienė

Ikimokyklinio ugdymo mokytoja metodininkė

Aukštasis, KU

36 m.

„Boružiukai“

14.

Vilma Juškonienė

Vyresnioji  ikimokyklinio ugdymo mokytoja

Aukštasis, KK

8 m.

„Boružiukai“

15.

Irida Limanauskienė

Vyresnioji ikimokyklinio ugdymo mokytoja

Aukštasis, KU

28 m.

„Pelėdžiukų“

16.

Erika Reševičienė

Vyresnioji ikimokyklinio ugdymo mokytoja

Aukštasis, VU

27 m.

„Pelėdžiukų“

17.

Kristina Sakalė

Priešmokyklinio ugdymo mokytoja – metodininkė

Aukštasis, KA

16 m.

„Žiniukai“

18.

Gina Jurevičienė

 Vyresnioji Priešmokyklinio ugdymo mokytoja

Aukštasis, KU

27 m.

„Žiniukai“

19.

Asta Milbutienė Vyresnioji socialinė pedagogė Aukštasis, VDU      9 m.

20.

Edita Čečkauskienė

Logopedė metodininkė

Aukštasis, ŠPU

21 m.

21.

Edita Rinkevičė

Logopedė/vyresnioji specialioji pedagogė

Aukštasis

4 m.

22.

Jurgita Dirmontienė

Neformaliojo ugdymo mokytoja(kūno kultūra) metodininkė

Aukštasis KKI, magistro laipsnis

15 m.

23.

Jurga Juzėnaitė

Vyresnioji  meno pedagogė

Aukštasis, LMTA, KTU

10 m.

24.

Rasa Būdaitė

Psichologė

Aukštasis,
VDU

7 m.