Eil.Nr. Vardas, Pavardė Pareigos Atliekamos funkcijos Kontaktinė informacija
1. Vida Zakarauskienė Direktorė Lopšelio – darželio veiklos organizavimas, priežiūra, plėtra ir įstaigos nuostatuose nurodytų tikslų ir funkcijų įgyvendinimo užtikrinimas 837341506

info@sanciudarzelis.lt

2. Ramona Kristina Dovidaitienė Direktorės pavaduotoja ugdymui Ugdymo programų įgyvendinimas, metodinės veiklos organizavimas, ugdymo proceso priežiūra, įstaigos veiklos tikslų ir uždavinių įgyvendinimas 837341506

info@sanciudarzelis.lt

3. Edita Čečkauskienė Logopedė Specialiosios pagalbos teikimas 837341506

info@sanciudarzelis.lt

4. Edita Rinkevičė Logopedė, specialioji pedagogė Specialiosios pagalbos teikimas 837341506

info@sanciudarzelis.lt

5. Milda Gailiūtė Meninio ugdymo mokytoja Ugdymo programų įgyvendinimas, vaikų meninių kompetencijų ugdymas  837341506

info@sanciudarzelis.lt

6. Deimantė Vaitkaitienė Meninio ugdymo mokytoja Ugdymo programų įgyvendinimas, vaikų meninių kompetencijų ugdymas 837341506

info@sanciudarzelis.lt

7. Rasa Būdaitė Psichologė Psichologinės pagalbos teikimas, prevencinių programų įgyvendinimas, konsultavimas 837341506

info@sanciudarzelis.lt

8. Lina Kanė Meninio ugdymo( kūno kultūra, šokis) mokytoja Ugdymo programų įgyvendinimas, vaikų sveikatos stiprinimas 837341506

info@sanciudarzelis.lt

9. Asta Milbutienė Socialinė pedagogė Pedagoginės socialinės  pagalbos teikimas, prevencinių programų įgyvendinimas, konsultavimas 837341506

info@sanciudarzelis.lt

10. Daiva Bisigirskienė Priešmokyklinio ugdymo mokytoja Ugdymo programų įgyvendinimas, vaikų saugumo užtikrinimas 837341506

info@sanciudarzelis.lt

11. Audronė Butkevičienė,

laikinai pavaduoja Giedrė Laskauskienė

Priešmokyklinio ugdymo mokytoja Ugdymo programų įgyvendinimas, vaikų saugumo užtikrinimas 837341506

info@sanciudarzelis.lt

12. Laimutė Dalinkevičienė Mokytoja Ugdymo programų įgyvendinimas, vaikų saugumo užtikrinimas 837341506

info@sanciudarzelis.lt

13. Zita Ferencienė Mokytoja Ugdymo programų įgyvendinimas, vaikų saugumo užtikrinimas 837341506

info@sanciudarzelis.lt

14. Rita Grikštienė Mokytoja  Ugdymo programų įgyvendinimas, vaikų saugumo užtikrinimas 837341506

info@sanciudarzelis.lt

15. Janina Jasunskienė Mokytoja  Ugdymo programų įgyvendinimas, vaikų saugumo užtikrinimas 837341506

info@sanciudarzelis.lt

16. Jurevičienė Gina Priešmokyklinio ugdymo mokytoja Ugdymo programų įgyvendinimas, vaikų saugumo užtikrinimas 837341506

info@sanciudarzelis.lt

17. Juškonienė Vilma Priešmokyklinio ugdymo mokytoja Ugdymo programų įgyvendinimas, vaikų saugumo užtikrinimas 837341506

info@sanciudarzelis.lt

18. Reševičiūtė Justina Mokytoja  Ugdymo programų įgyvendinimas, vaikų saugumo užtikrinimas 837341506

info@sanciudarzelis.lt

19. Limanauskienė Irida Mokytoja Ugdymo programų įgyvendinimas, vaikų saugumo užtikrinimas 837341506

info@sanciudarzelis.lt

20. Mačiulskienė Regina Mokytoja Ugdymo programų įgyvendinimas, vaikų saugumo užtikrinimas 837341506

info@sanciudarzelis.lt

21. Pangonienė Vida Mokytoja Ugdymo programų įgyvendinimas, vaikų saugumo užtikrinimas 837341506

info@sanciudarzelis.lt

22. Paskačimienė Virginija Mokytoja Ugdymo programų įgyvendinimas, vaikų saugumo užtikrinimas 837341506

info@sanciudarzelis.lt

23. Reševičienė Erika Mokytoja  Ugdymo programų įgyvendinimas, vaikų saugumo užtikrinimas 837341506

info@sanciudarzelis.lt

24. Sakalė Kristina Mokytoja Ugdymo programų įgyvendinimas, vaikų saugumo užtikrinimas 837341506

info@sanciudarzelis.lt

25. Šlipaitienė Felicija Mokytoja Ugdymo programų įgyvendinimas, vaikų saugumo užtikrinimas 837341506

info@sanciudarzelis.lt

26. Vilčinskaitė Kristina Mokytoja Ugdymo programų įgyvendinimas, vaikų saugumo užtikrinimas  837341506

info@sanciudarzelis.lt

27. Dilienė Grita Mokytoja Ugdymo programų įgyvendinimas, vaikų saugumo užtikrinimas 837341506

info@sanciudarzelis.lt