TARYBOS:

Darželio taryba
Telefono nr
Pirmininkas –  Virginija Krukonienė
Nariai:
Kristina Dovidaitienė,
Janina Jasunskienė,
Ilona Steiblytė,
Dalia Dobilienė,
Jurgita Dirmontienė,
Kęstutis Vasilkovas,

Violeta Linkienė,

Milda Marozienė .

8-37-341506

Mokytojų taryba:

VAIKO GEROVĖS KOMISIJA:

Pirmininkas – Kristina Dovidaitienė,

Nariai:

Edita Čečkauskienė,

Edita Rinkevičė,

Asta Milbutienė,

Rasa Būdaitė,

Zita Ferencienė,

Kristina Sakalė.

 

VAIKO GEROVĖS KOMISIJOS VEIKLOS PLANAS 2018-2019