Darželio taryba
Telefono nr
Pirmininkas – aukl. metodininkė Virginija Krukonienė
Nariai:
Kristina Dovidaitienė – direktoriaus  pavaduotoja  ugdymui;
Janina Jasunskienė – auklėtoja  metodininkė;
Ilona Steiblytė – auklėtojos padėjėja;
Dalia Dobilienė -dietistė
Jurgita Dirmontienė- tėvų atstovė
Kęstutis Vasilkovas – tėvų atstovas
8-37-341506