2018-09-30 4 forma

2018-09-30 2 forma

2018-09-30 1 forma

2018-09-30 Finansinės būklės ataskaita su priedais

2018-06-30 Forma Nr. 4

2018-06-30 Forma Nr. 2

2018-06-30 Forma Nr. 1

2018-06-30 Finansinės būklės ataskaita su priedais

2018-03-31 2 forma

2018-03-31 4 forma

2018-03-31 1 forma

2018-03-31 Veiklos rezultatų ataskaita

2018-03-31 finansinės būklės ataskaita

2018-03-31 Aiškinamasis raštas ir lentelė

2017-12-31 1 forma Pajamų įmokų ataskaita

2017-12-31 Veiklos rezultatų ataskaita

2017-12-31 Pinigų srautų ataskaita

2017-12-31 4 forma Mokėtinų ir gautinų sumų ataskaita

2017-12-31 Aiškinamasis raštas

2017-12-31 Grynojo turto pokyčių ataskaita

2017-12-31 Finansinės būklės ataskaita

2017-12-31 2 forma Biudžeto vykdymo ataskaita

Kauno Šančių lopšelio – finansinių ataskaitų rinkinys 2017-09-30

Kauno Šančių lopšelio – pajamų-sąnaudų ataskaitos 2017-09-30

Kauno Šančių lopšelio – finansinių ataskaitų rinkinys 2017-06-30

Kauno Šančių lopšelio – pajamų-sąnaudų ataskaitos 2017-06-30

Kauno Šančių lopšelio – finansinių ataskaitų rinkinys 2017-03-31

Kauno Šančių lopšelio – finansinių ataskaitų rinkinio aiškinamasis raštas  2017-03-31

Kauno Šančių lopšelio – Biudžetinių įstaigų pajamų ataskaita 2017-03-31

Kauno Šančių lopšelio – biudžeto programų  sąmatų įvykdymo ataskaitos 2017-03-31

Kauno Šančių lopšelio – mokėtinų ir gautinų sumų ataskaita 2017-03-31

Kauno Šančių lopšelio – finansinių ataskaitų rinkinys 2016-12-31

Kauno Šančių lopšelio – finansinių ataskaitų rinkinio aiškinamasis raštas  2016-12-31

Kauno Šančių lopšelio – Biudžetinių įstaigų pajamų ataskaita 2016-12-31

Kauno Šančių lopšelio – biudžeto programų  sąmatų įvykdymo ataskaitos 2016-12-31

Kauno Šančių lopšelio – mokėtinų ir gautinų sumų ataskaita 2016-12-31

 

Kauno Šančių lopšelio – finansinių ataskaitų rinkinys 2016-09-30

Kauno Šančių lopšelio – finansinių ataskaitų rinkinio aiškinamasis raštas  2016-09-30

Kauno Šančių lopšelio – mokėtinų ir gautinų sumų ataskaita 2016-09-30

Kauno Šančių lopšelio – biudžeto išlaidų sąmatų vykdymo ataskaitos 2016-09-30

Kauno Šančių lopšelio – biudžeto programų  sąmatų įvykdymo ataskaitos 2016-09-30

Kauno Šančių lopšelio – finansinių ataskaitų rinkinys 2016-06-30

Kauno Šančių lopšelio – biudžeto išlaidų sąmatų vykdymo ataskaitos 2016-06-30

Kauno Šančių lopšelio – mokėtinų ir gautinų sumų ataskaita 2016-06-30

 

Kauno Šančių lopšelio – finansinių ataskaitų rinkinys 2016-03-31

Kauno Šančių lopšelio – finansinių ataskaitų rinkinio aiškinamasis raštas  2016-03-31

Kauno Šančių lopšelio – biudžeto išlaidų sąmatų vykdymo ataskaitos 2016-03-31

Kauno Šančių lopšelio – mokėtinų ir gautinų sumų ataskaita 2016-03-31

Kauno Šančių lopšelio – Biudžetinių įstaigų pajamų ataskaita 2015.12.31

Kauno Šančių lopšelio – Mokėtinų ir gautinų sumų ataskaita 2015.12.31

Kauno Šančių lopšelio – biudžeto išlaidų sąmatų vykdymo ataskaitos 2015.12.31

Kauno Šančių lopšelio – finansinių ataskaitų rinkinys 2015.12.31

Kauno Šančių lopšelio – finansinių ataskaitų rinkinio aiškinamasis raštas 2015.12.31

Kauno Šančių lopšelio – darželio finansinių ataskaitų rinkinio aiškinamojo rašto lentelės 2015.12.31

 

Kauno Šančių lopšelio – finansinių ataskaitų rinkinio aiškinamasis raštas 2015.09.30

Kauno Šančių lopšelio – finansinės būklės ataskaita 2015.09.30

Kauno Šančių lopšelio – biudžeto išlaidų sąmatų vykdymo ataskaitos 2015.09.30

Kauno Šančių lopšelio – Biudžetinių įstaigų pajamų ataskaita 2015.09.30

Kauno Šančių lopšelio – Mokėtinų ir gautinų sumų ataskaita 2015.09.30

*******************************************************************

Kauno Šančių lopšelio – finansinių ataskaitų rinkinio aiškinamasis raštas 2015.06.30

Kauno Šančių lopšelio – veiklos rezultatų ataskaita 2015.06.30

Kauno Šančių lopšelio – finansinės būklės ataskaita 2015.06.30

Kauno Šančių lopšelio – biudžeto išlaidų sąmatų vykdymo ataskaitos 2015.06.30

Kauno Šančių lopšelio – Biudžetinių įstaigų pajamų ataskaita 2015.06.30

Kauno Šančių lopšelio – Mokėtinų ir gautinų sumų ataskaita 2015.06.30

*******************************************************************

Kauno Šančių lopšelio – finansinių ataskaitų rinkinys 2015.03.31

Kauno Šančių lopšelio – finansinių ataskaitų rinkinio aiškinamasis raštas 2015.03.31

Kauno Šančių lopšelio – biudžeto išlaidų vykdymo sąmatų ataskaita 2015.03.31

Kauno Šančių lopšelio – Biudžetinių įstaigų pajamų ataskaita 2015.03.31

Kauno Šančių lopšelio – Mokėtinų ir gautinų sumų ataskaita 2015.03.31

*******************************************************************

Kauno Šančių lopšelio – finansinių ataskaitų rinkinys 2014.12.31

Kauno Šančių lopšelio – finansinių ataskaitų rinkinio aiškinamasis raštas 2014.12.31

Kauno Šančių lopšelio – darželio finansinių ataskaitų rinkinio aiškinamojo rašto lentelės 2014.12.31

*******************************************************************

Kauno Šančių lopšelio – finansinių ataskaitų rinkinio aiškinamasis raštas 2014.09.30

Kauno Šančių lopšelio – veiklos rezultatų ataskaita 2014.09.30

Kauno Šančių lopšelio – finansinės būklės ataskaita 2014.09.30

Kauno Šančių lopšelio – finansavimo sumos pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčiai per ataskaitinį laikotarpį 2014.09.30

Kauno Šančių lopšelio – finansavimo sumų likučiai 2014.09.30

*******************************************************************

Kauno Šančių lopšelio – finansinių ataskaitų rinkinio aiškinamasis raštas 2014.06.30

Kauno Šančių lopšelio – veiklos rezultatų ataskaita 2014.06.30

Kauno Šančių lopšelio – finansinės būklės ataskaita 2014.06.30

Kauno Šančių lopšelio – finansavimo sumos pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčiai per ataskaitinį laikotarpį 2014.06.30

Kauno Šančių lopšelio – finansavimo sumų likučiai 2014.06.30

*******************************************************************

Kauno Šančių lopšelio – finansinių ataskaitų rinkinio aiškinamasis raštas 2014.03.31

Kauno Šančių lopšelio – veiklos rezultatų ataskaita 2014.03.31

Kauno Šančių lopšelio – finansinės būklės ataskaita 2014.03.31

Kauno Šančių lopšelio – finansavimo sumos pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčiai per ataskaitinį laikotarpį 2014.03.31

Kauno Šančių lopšelio – finansavimo sumų likučiai 2014.03.31

*******************************************************************

Kauno Šančių lopšelio – finansinių ataskaitų rinkinys 2013.12.31

Kauno Šančių lopšelio – finansinių ataskaitų rinkinio aiškinamasis raštas 2013.12.31

Kauno Šančių lopšelio – darželio finansinių ataskaitų rinkinio aiškinamojo rašto lentelės 2013.12.31

*******************************************************************

Kauno Šančių lopšelio – finansinių ataskaitų rinkinio aiškinamasis raštas 2012.12.31

Kauno Šančių lopšelio – pinigų srautų ataskaita 2012.12.31

Kauno Šančių lopšelio – veiklos rezultatų ataskaita 2012.12.31

Kauno Šančių lopšelio – finansinės būklės ataskaita 2012.12.31

Kauno Šančių lopšelio – atsargų vertės pasikeitimas per ataskaitinį laikotarpį 2012.12.31

Kauno Šančių lopšelio – kitos pajamos 2012.12.31

Kauno Šančių lopšelio – ilgalaikio materialiojo turto balansinės vertės pasikeitimas per ataskaitinį laikotarpį 2012.12.31

Kauno Šančių lopšelio – nematerialiojo turto balansinės vertės pasikeitimas per ataskaitinį laikotarpį 2012.12.31

Kauno Šančių lopšelio – informacija apie per vienus metus gautinas sumas 2012.12.31

Kauno Šančių lopšelio – finansavimo sumos pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčiai per ataskaitinį laikotarpį 2012.12.31

Kauno Šančių lopšelio – finansavimo sumų likučiai 2012.12.31

Kauno Šančių lopšelio – informacija pagal veiklos segmentus 2012.12.31

Kauno Šančių lopšelio – finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas 1, 3, 4, 5 priedai 2012.12.31

*******************************************************************

Kauno Šančių lopšelio – veiklos rezultatų ataskaita pagal 2012m. rugsėjo mėn. 30 d. duomenis

Kauno Šančių lopšelio – finansinės būklės ataskaita pagal 2012m. rugsėjo mėn. 30 d. duomenis

Kauno Šančių lopšelio – 2012 metų finansinių ataskaitų rinkinio aiškinamasis raštas

Kauno Šančių lopšelio – darželio 2011 m. išlaidų sąmatų vykdymas