Eil. Nr. Nuomojamos patalpos pavadinimas, unikalus Nr. Sutarties šalis Patalpų plotas Kv. m. Papildomo ugdymo veikla Kaina, €(už visą nuomos laikotarpį Nuomos laikotarpis, grafikas Teisinis pagrindas
1. Sporto salė, Miglovaros g. 14, Kaunas, unikalus Nr.1998-9011-2011, pažymėjimas plane 1C2p, 1-38 Viešoji įstaiga Krepšinio akademija”Snaiperis” 84,07 Krepšinio treniruotės 208,00 už 52 val. 2022-12-01–2023-05-31

Trečiadieniais ir ketvirtadieniais

17:00–18:30

Kauno miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2022-11-14 įsakymu Nr. A-4231 „Dėl Kauno miesto savivaldybės ikimokyklinių įstaigų patikėjimo teise valdomo
nekilnojamojo turto, išnuomojamo trumpalaikiams renginiams organizuoti, sąrašo patvirtinimo“ ir
Kauno Šančių lopšelio-darželio_ Direktoriaus 2022-11-23 įsakymu_Nr.V-12(E)_“Dėl
trumpalaikės patalpų nuomos.
2. Sporto salė

Miglovaros g. 14, Kaunas, unikalus Nr.1998-9011-2011, pažymėjimas plane 1C2p, 1-38

G. Riabovas 87,07 Šokių užsiėmimams 103,28

už 25,50 val.

2022-12-01–2023-05-31

Pirmadieniais  ir antradieniais

16:30–17:00

Nr. A-4231 „Dėl Kauno miesto savivaldybės ikimokyklinių įstaigų patikėjimo teise valdomo
nekilnojamojo turto, išnuomojamo trumpalaikiams renginiams organizuoti, sąrašo patvirtinimo“ ir
Kauno Šančių lopšelio-darželio Direktoriaus             2022-11-23 įsakymu_Nr.V-9(E)   “Dėl
trumpalaikės patalpų nuomos.         
3. Aktų salė, Miglovaros g. 14, Kaunas, unikalus Nr.1998-9011-2011, pažymėjimas plane 1C2p, 1-65 V. Balkūnas 124,58 Tekvando treniruotės 608,40 už 104 val. 2022-12-01–2023-05-31

Pirmadieniais  ir antradieniais

17:00–19:00

Nr. A-4231 „Dėl Kauno miesto savivaldybės ikimokyklinių įstaigų patikėjimo teise valdomo
nekilnojamojo turto, išnuomojamo trumpalaikiams renginiams organizuoti, sąrašo patvirtinimo“ ir
Kauno Šančių lopšelio-darželio_ Direktoriaus 2022-11-23 įsakymu_Nr.V-10(E)_“Dėl
trumpalaikės patalpų nuomos.