Eil. Nr.  Nuomojamos patalpos pavadinimas  Nuomininkas Patalpų plotas Kv. m.  Veikla Kaina, € Nuomos laikotarpis
1. Aktų salė Nomeda Griciūtė 124,58 Keramikos darbų užsiėmimai 60 2017-10-03 –

2017-12-19

2. Sporto salė Edgaras Bartusevičius 84,70 Krepšinio treniruotės 200 2017-10-05 –

2017-12-31

3. Aktų salė Džineta Šablauskienė 124,58 Šokių repeticijos 100 2017-10-05-

2017-12-31

4. Aktų salė Donatas

Pilinkus

 

124,58 Šachmatai 100 2017-11-02-

2018-05-31