Eil. Nr. Nuomojamos patalpos pavadinimas Nuomininkas Patalpų plotas Kv. m. Veikla Kaina, € Nuomos laikotarpis
1. Aktų salė 50,00  
2. Sporto salė 84,70  
3. Aktų salė 124,58
4. Aktų salė 124,58