Eil. Nr. Nuomojamos patalpos pavadinimas Nuomininkas Patalpų plotas Kv. m. Veikla Kaina, € Nuomos laikotarpis
1. Aktų salė iCAN mokymo centras 50,00 Anglų kalbos mokymas 250   2019-01-15

2019-06-30

2. Sporto salė Edgaras Bartusevičius 84,70 Krepšinio treniruotės 200   2019-02-01 –

2019-12-31

3. Aktų salė Vilma Danienė 124,58 Šokių repeticijos 100   2019-01-15-2019-06-30
4. Aktų salė Donatas Pilinkus 124,58 Šachmatų užsiėmimai 80   2019-02-01-2019-12-31