Eil. Nr. Nuomojamos patalpos pavadinimas, unikalus Nr. Sutarties šalis Patalpų plotas Kv. m. Papildomo ugdymo veikla Kaina, €(už visą nuomos laikotarpį Nuomos laikotarpis, grafikas Teisinis pagrindas
1. Sporto salė, Miglovaros g. 14, Kaunas, unikalus Nr.1998-9011-2011, pažymėjimas plane 1C2p, 1-38 Viešoji įstaiga Krepšinio akademija”Snaiperis” 84,07 Krepšinio treniruotės 2023-12-02–2024-05-31

Trečiadieniais ir ketvirtadieniais

17:00–18:30

Informacija rengiama
2. Sporto salė

Miglovaros g. 14, Kaunas, unikalus Nr.1998-9011-2011, pažymėjimas plane 1C2p, 1-38

G. Riabovas 84,07 Šokių užsiėmimams 148,00 2023-12-04–2024-05-31

Pirmadieniais ir

antradieniais 16:30–17:00

Kauno Šančių lopšelio-darželio Direktoriaus Įsakymas 2023-10-30 Nr.VD-20(E)

„Dėl Kauno Šančių lopšelio-darželio  patikėjimo teise valdomo nekilnojamojo turto, išnuomojamo trumpalaikiams renginiams organizuoti, sąrašo patvirtinimo“

3. Aktų salė, Miglovaros g. 14, Kaunas, unikalus Nr.1998-9011-2011, pažymėjimas plane 1C2p, 1-65 124,58 Informacija rengiama