Eil. Nr. Nuomojamos patalpos pavadinimas Nuomininkas Patalpų plotas Kv. m. Veikla Kaina, € Nuomos laikotarpis
1. Aktų salė iCAN mokymo centras 50,00 Anglų kalbos mokymas 250 2019-01-15

2019-06-30

2. Sporto salė Edgaras Bartusevičius 84,70 Krepšinio treniruotės 1000 2018-10-15 –

2018-12-31