ĮSTAIGOS VIZIJA

Tapti

aukštos kultūros,

ugdymo inovacijas ir šiuolaikines ugdymo strategijas įgyvendinančia įstaiga,

galinčia pasiūlyti kokybišką ugdymą atsižvelgiant į besikeičiančius visuomenės poreikius.

ĮSTAIGOS MISIJA

 Kauno Šančių lopšelis-darželis yra bendrosios paskirties ikimokyklinė įstaiga, teikianti vaikams nuo 1,6 m. iki 7 m. amžiaus  integruotas kokybiškas ugdymo paslaugas.

Įstaigoje tenkinami prigimtiniai vaiko poreikiai, puoselėjamos įgimtos vaiko galios, rūpinamasi kiekvieno vaiko pažanga.

Vykdo ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas.

VERTYBĖS IR FILOSOFIJA

 Vertybės

Atvirumas – Mes atvirai bendraujame ir esame atviri naujovėms bei pokyčiams.

 Atsakingumas – Santykius su tėveliais, bendradarbiais ir visuomene grindžiame atsakingumo, laisvanoriškumo, susitarimo principu, esame pagarbūs ir geranoriški.

Veiklumas – Mes esame kūrybingi, siekiantys bendrų interesų ir atviri naujoms idėjoms.

Lankstumas – visuomet stengiamės atsižvelgti į konkrečią situaciją, bendruomenės poreikius bei interesus.

 Tobulėjimas – tai nuolatinės naujovių paieškos, naujos bendradarbiavimo galimybės, siekiant užtikrinti ugdymo kokybę.

Filosofija  

Auklėti vaiką reiškia visą laiką auklėti ir save patį. (Masaru Ibuka) 

Patikimiausias būdas gerai išauginti vaikus – tai padaryti juos laimingus (O.Vaildas)

Ugdyti iniciatyvius, savarankiškai galvojančius, kūrybiškai randančius problemų sprendimus, mokančius dirbti komandoje, gebančius padėti kitiems ir užbaigiančius darbus iki galo.