TVIRTINU:
direktorė
Vida Zakarauskienė
2021-09-01

Psichologė konsultuoja

Antradienis  7:30-11:30

Ketvirtadienis 13:30-15:30

Penktadienis 7:30-11:30

Socialinė pedagogė konsultuoja

Pirmadienis 8:00-13:00

Trečiadienis  8:00-13:00

Ketvirtadienis 8:00-13:00

MUZIKOS, KŪNO KULTŪROS, DAILĖS,  SOCIALINIŲ-EMOCINIŲ ĮGŪDŽIŲ UGDYMO  UŽSIĖMIMAI

2021-09-01 – 2022-05-31

Grupė Pirmadienis Antradienis Trečiadienis Ketvirtadienis Penktadienis
Smalsučiai Zipio draugai 9:30-10:15

Muzika 11:40-12:10

 

Kūno kultūra 8:00-8:30

Dailė 9:00-10:00

 

Muzika 11:40-12:10

Dainavimas 15:10-15:40

 

Interaktyvūs žaidimai 8:00-8:30

Kūno kultūra 11:00-11:30

Šokiai 10:20-10:50

Muzika 11:40-12:10

 

Žiniukai Zipio draugai 10:25-11:20 Dailė 10:00-11:00

Muzika 11:40-12:10

Kūno kultūra 11:00-11:30

Dainavimas 14:30-15:00

Kūno kultūra 8:00-8:30

Muzika 11:40-12:10

Interaktyvūs žaidimai 8:00-8:30

Šokiai 11:00-11:30

Boružiukai Muzika 9:00-9:30

 

Kimochis 9:00-9:20

interaktyvūs žaidimai 16:40-17:10

Kūno kultūra 9:00-9:30

 

Muzika 9:00-9:30  

Kūno kultūra 9:40-10:10

 

Drambliukai Kimochis 9:00-9:20

 

Kūno kultūra 9:40-10:10  

Muzika 9:00-9:30

Kūno kultūra 9:40-10:10

Interaktyvūs žaidimai 16:40-17:10

Muzika 9:00-9:30
Ančiukai Kūno kultūra 9:40-10:10

Interaktyvūs žaidimai 16:00-16:30

Muzika 9:40-10:10  Kūno kultūra 9:40-10:10  

Muzika 9:40-10:10

 
Voveriukai  Interaktyvūs žaidimai 8:00-8:30

Kūno kultūra 11:00-11:30

Kimochis 10:10-10:40

Muzika 11:00-11:30

Kūno kultūra 8:00-8:30

Dailė 10:00-11:00

 

 Muzika 11:15-10:45

Interaktyvūs žaidimai 15:50-16:20

Šokiai 8:45-9:15
Žirniukai  Muzika 9:30-10:00 Šokiai 10:15-10:45

Interaktyvūs žaidimai 16:30-17:00

 Kūno kultūra 8:45-9:15

Dailė 10:00-11:00

 Kimochi 9:40-10:05

Šokiai 10:15-10:45

Muzika 9:30-10:00
Meškiukai Šokiai 10:15-10:45 Muzika 9:30-10-00

Kimochi 10:15-10:40

Kūno kultūra 9:30-10:00 Muzika 9:30-10:00

Interaktyvūs žaidimai 16:30-17:00

Pelėdžiukai Muzika 8:45-9:15 Kūno kultūra 9:30-10:00

Interaktyvūs žaidimai 17:10-17:40

Muzika 8:45-9:15 Šokiai 9:30-10:00

Kimochi 10:15-10:40

Nykštukai  Kūno kultūra 8:45-9:15  Muzika 9:30-10:00 Kūno kultūra 8:45-9:15 Muzika 8:45-9:15
Ežiukai  Kūno kultūra 9:30-10:00 Muzika 8:45-9:15  Muzika 8:45-9:15 Kūno kultūra 9:30-10:00

PIRMADIENIAIS IR TREČIADIENIAIS  11:45 – 12:12 GABIŲ MUZIKAI VAIKŲ INDIVIDUALŪS UŽSIĖMIMAI