Kauno Šančių lopšelio darželio veiklos sritis – švietimas.

Veiklos rūšys (pagal Ekonominės veiklos rūšių klasifikatorių, patvirtintą Statistikos departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės generalinio direktoriaus 2007 m. spalio 31 d. įsakymu Nr. DĮ-226 „Dėl Ekonominės veiklos rūšių klasifikatoriaus patvirtinimo“):

1.  Pagrindinės švietimo veiklos rūšys:

1.1. Ikimokyklinio amžiaus vaikų ugdymas, kodas 85.10.10;

1.2. Priešmokyklinio amžiaus vaikų ugdymas, kodas 85.10.20.

2. Kitos ne švietimo veiklos rūšys:
2.1. Kitų maitinimo paslaugų teikimas, kodas 56.29.