Biudžeto vykdymo ataskaitos 2020 (1 ketv.)

Biudžeto vykdymo ataskaitos 2019 (metų)

Biudžeto vykdymo ataskaitos 2019 (3 ketv.)

Biudzeto vykdymo ataskaitos 2019 (2 ketv.)

Biudžeto vykdymo ataskaitos 2019  (1 ketv.)

2018 -12-31 Forma Nr. 1 Pajamų įmokų ataskaita

2018-12-31 Forma Nr. 2 Biudžeto vykdymo ataskaita

2018 -12-31 Forma Nr. 4 Mokėtinų ir gautinų sumų ataskaita

2018-09-30 1 forma

2018-09-30 2 forma

2018-09-30 4 forma

2018-06-30 Forma Nr. 1

2018-06-30 Forma Nr. 2

2018-06-30 Forma Nr. 4

2018-03-31 1 forma

2018-03-31 2 forma

2018-03-31 4 forma

2017-12-31 1 forma Pajamų įmokų ataskaita

2017-12-31 2 forma Biudžeto vykdymo ataskaita

2017-12-31 4 forma Mokėtinų ir gautinų sumų ataskaita