Biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys 2021 (II ketv.)

Biudžeto vykdymo ataskaitos 2021 (1 ketv.)

Biudžeto vykdymo ataskaitos 2020 (4 ketv.)

 Biudžeto vykdymo ataskaitos 2020 (3 ketv.)

Biudžeto vykdymo ataskaitos 2020 (2 ketv.)

Biudžeto vykdymo ataskaitos 2020 (1 ketv.)

Biudžeto vykdymo ataskaitos 2019 (metų)

Biudžeto vykdymo ataskaitos 2019 (3 ketv.)

Biudzeto vykdymo ataskaitos 2019 (2 ketv.)

Biudžeto vykdymo ataskaitos 2019  (1 ketv.)

2018 -12-31 Forma Nr. 1 Pajamų įmokų ataskaita

2018-12-31 Forma Nr. 2 Biudžeto vykdymo ataskaita

2018 -12-31 Forma Nr. 4 Mokėtinų ir gautinų sumų ataskaita

2018-09-30 1 forma

2018-09-30 2 forma

2018-09-30 4 forma

2018-06-30 Forma Nr. 1

2018-06-30 Forma Nr. 2

2018-06-30 Forma Nr. 4

2018-03-31 1 forma

2018-03-31 2 forma

2018-03-31 4 forma

2017-12-31 1 forma Pajamų įmokų ataskaita

2017-12-31 2 forma Biudžeto vykdymo ataskaita

2017-12-31 4 forma Mokėtinų ir gautinų sumų ataskaita