2020 m. veiklos  ataskaitos pateikimo tikslas – susipažinti su teikiama informacija, kuria remiantis

galima būtų:

  • vykdyti švietimo įstaigos raidos ir kokybės stebėseną,
  • analizuoti lopšelio-darželio pateiktus duomenis,
  • teikti rekomendacijas veiklos tobulinimui,
  • analizuoti lopšelio-darželio vadovo veiklos veiksmingumą ir kompetencijų augimą.

Pasiūlymus ir pastebėjimus prašau siųsti el. paštu info@sanciudarzelis.lt.

Pagarbiai

Direktorė Vida Zakarauskienė

2020 m. Vadovo veiklos ataskaita  Peržiūrėti dokumentą

2019 m. Vadovo veiklos ataskaita   Peržiūrėti dokumentą

2018 m. Vadovo veiklos ataskaita Peržiūrėti dokumentą

2017 m.  Vadovo veiklos ataskaita  Peržiūrėti dokumentą

2016 m. Vadovo veiklos ataskaita Peržiūrėti dokumentą

2015 m.  Vadovo veiklos ataskaita Peržiūrėti dokumentą