Vadovo veiklos ataskaita 

Pateikimo tikslas – susipažinti su teikiama informacija, kuria vadovaujantis

galima būtų:

  • vykdyti švietimo įstaigos raidos ir kokybės stebėseną,
  • analizuoti lopšelio-darželio pateiktus duomenis,
  • teikti rekomendacijas veiklos tobulinimui,
  • analizuoti lopšelio-darželio vadovo veiklos veiksmingumą ir kompetencijų augimą.

Pasiūlymus ir pastebėjimus prašau siųsti el. paštu info@sanciudarzelis.lt. arba tel.: 8-37 341506

Pagarbiai

Direktorė Vida Zakarauskienė

2023 m. Vadovo veiklos ataskaita peržiūrėti dokumentą  

2022 m. Vadovo veiklos ataskaita Peržiūrėti dokumentą 

2021 m. Vadovo veiklos ataskaita Peržiūrėti dokumentą

2020 m. Vadovo veiklos ataskaita  Peržiūrėti dokumentą

2019 m. Vadovo veiklos ataskaita   Peržiūrėti dokumentą

2018 m. Vadovo veiklos ataskaita Peržiūrėti dokumentąą