Šios ataskaitos pateikimo tikslas – susipažinti su teikiama informacija, kuria remiantis

galima būtų:

  • vykdyti švietimo įstaigos raidos ir kokybės stebėseną,
  • analizuoti lopšelio-darželio pateiktus duomenis,
  • teikti rekomendacijas veiklos tobulinimui,
  • analizuoti lopšelio-darželio vadovo veiklos veiksmingumą ir kompetencijų augimą.

Pagarbiai

Direktorė Vida Zakarauskienė

2019 m. Vadovo veiklos ataskaita Peržiūrėti dokumentą

2018 m. Vadovo veiklos ataskaita Peržiūrėti dokumentą

2017 m.  Vadovo veiklos ataskaita Peržiūrėti dokumentą

2016 m. Vadovo veiklos ataskaita Peržiūrėti dokumentą

2015 m.  Vadovo veiklos ataskaita Peržiūrėti dokumentą