Šios ataskaitos pateikimo tikslas – susipažinti su teikiama informacija, kuria remiantis

galima būtų:

  • vykdyti švietimo įstaigos raidos ir kokybės stebėseną,
  • analizuoti lopšelio-darželio pateiktus duomenis,
  • teikti rekomendacijas veiklos tobulinimui,
  • analizuoti lopšelio-darželio vadovo veiklos veiksmingumą ir kompetencijų augimą.

Pagarbiai

Direktorė Vida Zakarauskienė

 

2018 m. Vadovo veiklos ataskaita Peržiūrėti dokumentą