Šančių lopšelis-darželis

KAUNO ŠANČIŲ LOPŠELIS DARŽELIS
Miglovaros 14 LT-45293 Kaunas
Telefonas +370 37 34 15 06, faks. +370 37 34 15 03
El.paštas info@sanciudarzelis.lt

El. dienynas
El. dienynas
Apklausos

Kaip vertinate mūsų paslaugas?

Apklausos rezultatai

Kraunasi ... Kraunasi ...
DRAUGAUKIME

PARTNERIAI
PARTNERIAI

Aktualijos

Gerbiami Kauno Šančių lopšelio-darželio tėveliai,

Kviečiame skirti 1,2 procento GPM mūsų įstaigai, jog galėtume kurti saugią, estetišką ir patrauklią aplinką, kuri skatintų vaikų norą veikti.

Kokiu būdu galima pateikti prašymą FR0512

https://www.vmi.lt/evmi/paramos-skyrimas-

Kauno Šančių lopšelio – darželio  paramos gavėjo kodas (identifikacinis kodas) – 191640484

Rekvizitai:

Kauno Šančių  lopšelis – darželis

Miglovaros g. 14, LT-45293, Kaunas

Įmonės kodas  191640484

Tel. Nr. +370 37 341506

El. p.  info@sanciudarzelis.lt

Kauno miesto savivaldybės tarybos 2016 m. kovo 15 d. sprendimu Nr. T-113 “Dėl Kauno miesto savivaldybės tarybos 2012 m. vasario 23 d. sprendimo Nr. T-83

“Dėl atlyginimo dydžio už vaikų, ugdomų pagal ikimokyklinio ir(ar) priešmokyklinio ugdymo programas, išlaikymą nustatymo ir mokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo” pakeitimu:

Nuo 2016 m. balandžio 1d.:

  • vaikų, ugdomų pagal ikimokyklinio ugdymo programą, tėvai (globėjai)  už ugdymo salygų tenkinimą už kiekvieną vaiko lankytą ir nelankytą nepateisintą dieną moka – 2€.,

Nuo 2012 m. sausio 16 d. mūsų darželis įsijungė į Europos Sąjungos ir nacionalinio biudžeto lėšomis remiamas programas “PIENAS VAIKAMS” ir „VAISIAI VAIKAMS”. 

Žemės ūkio ministerija koordinuoja paramos priemonės „Pienas vaikams” įgyvendinimą.

Paramos įgyvendinimą reglamentuoja šie teisės aktai:
1) 2008 m. liepos 10 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr.657/2008, kuriuo nustatomos išsamios Tarybos reglamento (EB) Nr. 1234/2007 taikymo taisyklės, susijusios su Bendrijos pagalba aprūpinant pienu ir tam tikrais pieno produktais švietimo įstaigų moksleivius (OL 2008 L 183, p. 17);
2) 2008-08-27 žemės ūkio ministro įsakymas Nr. 3D-478 „Dėl paramos už pieną vaikams administravimo taisyklių patvirtinimo” (Žin., 2008, Nr. 99-3846).
Europos Sąjunga lėšas (iš Europos žemės ūkio garantijų fondo) skiria tam, kad kompensuotų dalį pieno produkto kainos visiems vaikams, lankantiems ikimokyklinio ugdymo ir bendrojo lavinimo mokyklas, o nacionalinės lėšos iš Tiesioginių išmokų ir rinkos reguliavimo priemonių finansavimo programos skiriamos tam, kad mažieji (darželinukai ir pradinukai) kasdien gautų pieno (ar kito remiamo pieno produkto, pvz., kefyro, jogurto, varškės) porciją nemokamai.
Programa „Pienas vaikams” parengta siekiant pagerinti vaikų ir moksleivių mitybą, ugdyti pieno produktų vartojimo įpročius.
Priemonės „Pienas vaikams” tikslai: 
1) formuoti teisingos ir sveikos vaikų mitybos įpročius,
2) skatinti didesnį pieno vartojimą vidaus rinkoje.

Priemonę administruoja VĮ Lietuvos žemės ūkio ir maisto produktų rinkos reguliavimo agentūra (interneto adresas http://www.litfood.lt).
Europos Sąjungos interneto puslapis skirtas programos „Pienas vaikams” populiarinimui www.drinkitup.europa.eu


„Vaisiai vaikams”
Vaisių vartojimo skatinimo mokyklose programa yra remiamas vaisių ir daržovių produktų tiekimas vaikams švietimo įstaigose. Sudarant sąlygas jauniesiems vartotojams skanauti vaisiais ir daržovėmis bendraamžių aplinkoje, yra ne tik didinamas vaisių ir daržovių vartojimas šiandien, bet ir formuojamas ateities vartotojas, skiepijamas supratimas apie vaisių ir daržovių vartojimo teigiamą poveikį žmogaus sveikatai, ugdomi sveiko maitinimosi įpročiai, mažinama vaikų nutukimo rizika. Lietuvoje programa pradėta taikyti 2009/2010 mokslo metais.
Vaikučiams bus skiepijamas supratimas apie vaisių ir daržovių vartojimo teigiamą poveikį žmogaus sveikatai, ugdomi sveiko maitinimosi įpročiai, mažinama vaikų nutukimo rizika.

Kilus klausimams dėl šių programų ar esant vaiko sveikatos sutrikimams, kuomet vaikas negali vartoti pieno produktų ar vaisių, prašome kreiptis į savo grupės auklėtoją.