KAUNO ŠANČIŲ LOPŠELIO-DARŽELIO DARBUOTOJŲ DARBO UŽMOKESTIS
Eil.Nr Pareigų pavadinimas Etatų skaičius/dirba darbuotojų Vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis (eurais)2018 m. IV ketv.
1. Direktorė 1/1 Neskelbiama**
2. Direktoriaus pavaduotojas ugdymui 1/1 Neskelbiama**
3. Direktoriaus pavaduotojas ūkiui 1/1 Neskelbiama**
4. Ikimokyklinio ugdymo mokytojas 15,46/15 697
Priešmokyklinio ugdymo mokytojas 3,41/3 816
5. Auklėtojo padėjėjas 12,5/11 404
 6. Specialusis pedagogas 0,25/1 Neskelbiama**
7. Dietistas 0,75/1 Neskelbiama**
8. Kiemsargis 1/1 Neskelbiama**
9. Neformaliojo ugdymo pedagogas (kūno kultūra) 1/1 Neskelbiama**
10. Logopedas-spec.pedagogas 2/2 841
11. Menų pedagogas (muzika, dailė) 1,75/2 Neskelbiama**
12. Pagalbinis virtuvės darbininkas 0,5/1 Neskelbiama**
13. Pastato priežiūros darbininkas 1/1 Neskelbiama**
14. Budėtojas 0,5/1 Neskelbiama**
15. Socialinis pedagogas 0,5/1 Neskelbiama**
16. Raštvedys 1/1 Neskelbiama**
17. Sandėlininkas 1/1 Neskelbiama**
18. Duomenų bazės adminstratorius 0,5/1 Neskelbiama**
19. Skalbėjas 1/1 Neskelbiama**
20. Virėjas 3/3 484
21. Valytojas 1,25/1 Neskelbiama**

*Vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis – mėnesinis darbo užmokestis (neatskaičius gyventojų pajamų mokesčio ir valstybinio socialinio draudimo įmokų).

** Vadovaujantis LRV 2003-04-18 nutarimu Nr. 480 , 18pt.