KAUNO ŠANČIŲ LOPŠELIO-DARŽELIO DARBUOTOJŲ DARBO UŽMOKESTIS
Eil.Nr Pareigų pavadinimas Etatų skaičius/dirba darbuotojų Vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis (eurais)2024 m. I ketv.
1. Direktorė 1/1 Neskelbiama**
2. Direktoriaus pavaduotojas ugdymui 1/1 Neskelbiama**
3. Direktoriaus pavaduotojas ūkiui 1/1 Neskelbiama**
4.  Mokytojas 20,09/22 1721
6. Ikimokyklinio ugdymo mokytojo padėjėjas 12,5/12 1126
7. Specialusis pedagogas 0,25/1 Neskelbiama**
8. Mokytojo padėjėjas 2,00/2 1062
9. Kiemsargis 1/1 MMA
10. Logopedas 2/1 Neskelbiama**
11. Psichologas 0,5/1 Neskelbiama**
12. Meninio ugdymo mokytojas 3/3 1830
13.  Virtuvės darbininkas 0,5/1 MMA
14. Ūkio darbuotojas 0,5/1 Neskelbiama**
15. Socialinis pedagogas 0,5/1 Neskelbiama**
16. Dokumentų specialistas 1/1 Neskelbiama**
17. Informacinių technologijų sistemų administratorius 0,5/1 Neskelbiama**
18. Sandėlininkas 1/1 Neskelbiama**
19. Skalbinių tvarkytojas 0,25/1 MMA
20. Virėjas 3/3 1214
21. Valytojas 1/1 MMA

*Vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis – mėnesinis darbo užmokestis (neatskaičius gyventojų pajamų mokesčio ir valstybinio socialinio draudimo įmokų).

** Vadovaujantis LRV 2003-04-18 nutarimu Nr. 480 , 18pt.