KAUNO ŠANČIŲ LOPŠELIO-DARŽELIO DARBUOTOJŲ DARBO UŽMOKESTIS
Eil.Nr Pareigų pavadinimas Etatų skaičius/dirba darbuotojų Vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis (eurais)2021 m. I ketv.
1. Direktorė 1/1 Neskelbiama**
2. Direktoriaus pavaduotojas ugdymui 1/1 Neskelbiama**
3. Direktoriaus pavaduotojas ūkiui 1/1 Neskelbiama**
4. Ikimokyklinio ugdymo mokytojas 13,64/15 1400
5. Priešmokyklinio ugdymo mokytojas 5,23/5 1450
6. Ikimokyklinio ugdymo mokytojo padėjėjas 12,5/12 1162
7. Specialusis pedagogas 0,25/1 Neskelbiama**
8. Mokytojo padėjėjas 1,00/1 Neskelbiama**
9. Kiemsargis 1/1 Neskelbiama**
10. Logopedas 1,75/2 1242
11. Psichologas 0,5/1 Neskelbiama**
12. Menų pedagogas (muzika, dailė, choreografija) 2,75/3 1450
13.  Virtuvės darbininkas 0,5/1 Neskelbiama**
14. Ūkvedys 1/1 Neskelbiama**
15. Socialinis pedagogas 0,5/1 Neskelbiama**
16. Raštvedys 1,5/2 1066
17. Sandėlininkas 1/1 Neskelbiama**
18. Skalbėjas 1/1 Neskelbiama**
19. Virėjas 3/3 1115
20. Valytojas 1,25/1 Neskelbiama**

*Vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis – mėnesinis darbo užmokestis (neatskaičius gyventojų pajamų mokesčio ir valstybinio socialinio draudimo įmokų).

** Vadovaujantis LRV 2003-04-18 nutarimu Nr. 480 , 18pt.