ĮSAKYMAS DĖL VIETŲ SKAIČIAUS KAUNO MIESTO SAVIVALDYBĖS BIUDŽETINIŲ

ŠVIETIMO ĮSTAIGŲ IKIMOKYKLINĖSE IR PRIEŠMOKYKLINĖSE GRUPĖSE

2019-2020 MOKSLO METAIS  2019-06-18 Nr.35-150

ĮSAKYMAS DĖL IKIMOKYKLINIO IR PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO ORGANIZAVIMO MODELIŲ

KAUNO MIESTO SAVIVALDYBĖS BIUDŽETINĖSE ŠVIETIMO ĮSTAIGOSE IR VIEŠOSIOSE ŠVIETIMO

ĮSTAIGOSE, KURIOSE SAVIVALDYBĖ YRA DALININKĖ, 2019-2020 MOKSLO METAIS 

PATVIRTINIMO 2019-06-17 Nr.35-149

 

Grupių modeliai:modeliai

Įsakymas dėl vietų skaičiaus: Vietų skaičius 2018-2019 mokslo metams.