SPRENDIMAS 2023 m. vasario 7 d.  Nr.T-32

DĖL KAUNO MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2019 M.SPALIO 15D. SPRENDIMO NR.T-454″DĖL ATLYGINIMO UŽ VAIKŲ, UGDOMŲ PAGAL IKIMOKYKLINIO  IR(AR)PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO PROGRAMAS, IŠLAIKYMĄ DYDŽIO NUSTATYMO IR MOKĖJIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO” PAKEITIMO Peržiūrėti dokumentą

Atlyginimo už vaikų, ugdomų pagal ikimokyklinio ir(ar) priešmokyklinio ugdymo programas, išlaikymą dydžio nustatymo ir mokėjimo tvarkos aprašas Peržiūrėti dokumentą 

 

 

SPRENDIMAS 2020-07-21 Nr.T-326

DĖL KAUNO MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2019 M.SPALIO 15D. SPRENDIMO NR.T-454″DĖL ATLYGINIMO UŽ VAIKŲ, UGDOMŲ PAGAL IKIMOKYKLINIO  IR(AR)PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO PROGRAMAS, IŠLAIKYMĄ DYDŽIO NUSTATYMO IR MOKĖJIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO” PAKEITIMO Peržiūrėti dokumentą

SPRENDIMAS 2019-12-17 Nr.T-586

DĖL KAUNO MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2019 M.SPALIO 15D. SPRENDIMO NR.T-454″DĖL ATLYGINIMO UŽ VAIKŲ, UGDOMŲ PAGAL IKIMOKYKLINIO  IR(AR)

PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO PROGRAMAS, IŠLAIKYMĄ DYDŽIO NUSTATYMO IR MOKĖJIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO” PAKEITIMO Peržiūrėti dokumentą

 

SPRENDIMAS

DĖL ATLYGINIMO UŽ VAIKŲ, UGDOMŲ PAGAL IKIMOKYKLINIO IR (AR) PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO PROGRAMAS, IŠLAIKYMĄ DYDŽIO NUSTATYMO IR MOKĖJIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO nuo 2020 m. sausio 1 d. Peržiūrėti dokumentą

„DĖL CENTRALIZUOTO VAIKŲ PRIĖMIMO Į KAUNO MIESTO SAVIVALDYBĖS ĮSTEIGTŲ BIUDŽETINIŲ ŠVIETIMO ĮSTAIGŲ IKIMOKYKLINIO IR PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO GRUPES TVARKOS“ PAKEITIMO nuo 2020 m. sausio 1 d. Peržiūrėti dokumentą

„DĖL MĖNESINIO MOKESČIO UŽ IKIMOKYKLINIO AMŽIAUS VAIKŲ UGDYMĄ KAUNO MIESTO NEVALSTYBINĖSE ŠVIETIMO ĮSTAIGOSE, VYKDANČIOSE IKIMOKYKLINIO UGDYMO PROGRAMAS, KOMPENSAVIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO nuo 2020 m. sausio 1 d.  Peržiūrėti dokumentą

 

 

 

Nuo 2016 m. balandžio 1 dienos mokestis už darželį apskaičiuojamas, vadovaujantis Kauno miesto savivaldybės tarybos sprendimu Nr. T-113 “Atlyginimo dydžio už vaikų, ugdomų pagal ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas, išlaikymą nustatymo ir mokėjimo tvarkos aprašu” Peržiūrėti dokumentą

Nuo 2014 m. lapkričio mėn. 06 d. mokestis už darželį apskaičiuojamas vadovaujantis Kauno miesto savivaldybės tarybos sprendimu Nr. T-612. Peržiūrėti dokumentą

Už ugdymo sąlygų tenkinimą tėvai (globėjai) moka tokį atlyginimą už kiekvieną vaiko lankytą ir nelankytą nepateisintą dieną:

  • vaikų, ugdomų pagal ikimokyklinio ugdymo programas, – 0,58 Eur.

Maitinimo kaina

Kauno Šančių lopšelyje  – darželyje  vaikai maitinami kas 3,5 val., Peržiūrėti dokumentą 

 
Pusryčiai Pietūs Vakarienė SUMA
LOPŠELIS 0,48 € 0,85 € 0,48 € 1,81 €
DARŽELIS 0,52 0,98 0,52 2,02
PRIEŠMOKYKLINIS 0,52 € NEMOKAMI* 0,52 € 1,04 €

* Kauno miesto savivaldybės administracijos direktoriaus Įsakymas “Dėl nemokamam maitinimui skirtiems produktams įsigyti mokyklose ir priešmokyklinio ugdymo įstaigose skiriamų lėšų dydžio nustatymo” 2022-01-28 Nr.A-339 Peržiūrėti dokumentą

 

GAUTŲ LĖŠŲ UŽ UGDYMO SĄLYGŲ TENKINIMĄ(0,58€) ir JŲ PANAUDOJIMĄ 2020 m. II ketvirtis Peržiūrėti dokumentą

GAUTŲ LĖŠŲ UŽ UGDYMO SĄLYGŲ TENKINIMĄ(0,58€) ir JŲ PANAUDOJIMĄ 2020 m. I ketvirtis Peržiūrėti dokumentą

GAUTŲ LĖŠŲ UŽ UGDYMO SĄLYGŲ TENKINIMĄ(0,58€) ir JŲ PANAUDOJIMĄ 2019 m. IV ketvirtis Peržiūrėti dokumentą

GAUTŲ LĖŠŲ UŽ UGDYMO SĄLYGŲ TENKINIMĄ(0,58€) ir JŲ PANAUDOJIMĄ 2019 m. III ketvirtis Peržiūrėti dokumentą

GAUTŲ LĖŠŲ UŽ UGDYMO SĄLYGŲ TENKINIMĄ (0,58 €) ir JŲ PANAUDOJIMĄ DIREKTORĖS ATASKAITA 2019 m. II ketvirtis.

GAUTŲ LĖŠŲ UŽ UGDYMO SĄLYGŲ TENKINIMĄ (0,58 €) ir JŲ PANAUDOJIMĄ DIREKTORĖS ATASKAITA 2019 m. I ketvirtis.

GAUTŲ LĖŠŲ UŽ UGDYMO SĄLYGŲ TENKINIMĄ (0,58 €) ir JŲ PANAUDOJIMĄ DIREKTORĖS ATASKAITA 2018 m. IV ketvirtis.