SPRENDIMAS 2023 m. kovo 28 d. Nr.T-103

DĖL KAUNO MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2019 M. SPALIO 15 D. SPRENDIMO NR. T-454 „DĖL ATLYGINIMO UŽ VAIKŲ, UGDOMŲ PAGAL IKIMOKYKLINIO IR (AR) PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO PROGRAMAS, IŠLAIKYMĄ DYDŽIO NUSTATYMO IR MOKĖJIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO Peržiūrėti dokumentą

 

SPRENDIMAS 2023 m. vasario 7 d.  Nr.T-32

DĖL KAUNO MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2019 M.SPALIO 15D. SPRENDIMO NR.T-454″DĖL ATLYGINIMO UŽ VAIKŲ, UGDOMŲ PAGAL IKIMOKYKLINIO  IR(AR)PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO PROGRAMAS, IŠLAIKYMĄ DYDŽIO NUSTATYMO IR MOKĖJIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO” PAKEITIMO Peržiūrėti dokumentą

Atlyginimo už vaikų, ugdomų pagal ikimokyklinio ir(ar) priešmokyklinio ugdymo programas, išlaikymą dydžio nustatymo ir mokėjimo tvarkos aprašas Peržiūrėti dokumentą 

 

Už ugdymo sąlygų tenkinimą tėvai (globėjai) moka tokį atlyginimą už kiekvieną vaiko lankytą ir nelankytą nepateisintą dieną:

  • vaikų, ugdomų pagal ikimokyklinio ugdymo programas, – 1,00 Eur.

Maitinimo kaina 2023-2024 mokslo metais

Kauno Šančių lopšelyje  – darželyje  vaikai maitinami kas 3,5 val.,  

 
Pusryčiai Pietūs Vakarienė SUMA
LOPŠELIS 0,65€ 1,10€ 0,65€ 2,40€
DARŽELIS 0,70€ 1,30 0,70€ 2,70€
PRIEŠMOKYKLINIS 0,70€ NEMOKAMI* 0,70€ 1,40€

* Kauno miesto savivaldybės administracijos direktoriaus Įsakymas “Dėl nemokamam maitinimui skirtiems produktams įsigyti mokyklose ir priešmokyklinio ugdymo įstaigose skiriamų lėšų dydžio nustatymo” 2022-01-28 Nr.A-339 Peržiūrėti dokumentą