Nuo 2016 m. balandžio 1 dienos mokestis už darželį apskaičiuojamas, vadovaujantis Kauno miesto savivaldybės tarybos sprendimu Nr. T-113 “Atlyginimo dydžio už vaikų, ugdomų pagal ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas, išlaikymą nustatymo ir mokėjimo tvarkos aprašu”Peržiūrėti dokumentą

Nuo 2014 m. lapkričio mėn. 06 d. mokestis už darželį apskaičiuojamas vadovaujantis Kauno miesto savivaldybės tarybos sprendimu Nr. T-612. Peržiūrėti dokumentą

Už ugdymo sąlygų tenkinimą tėvai (globėjai) moka tokį atlyginimą už kiekvieną vaiko lankytą ir nelankytą nepateisintą dieną:

  • vaikų, ugdomų pagal ikimokyklinio ugdymo programas, – 0,58 Eur.

Maitinimo kaina

Kauno Šančių lopšelyje  – darželyje  vaikai maitinami kas 3,5 val., Peržiūrėti dokumentą 

 
Pusryčiai Pietūs Vakarienė SUMA
LOPŠELIS 0,48 € 0,85 € 0,48 € 1,81 €
DARŽELIS PU GRUPĖ 0,52 € 0,98 € 0,52 € 2,02 €

 

GAUTŲ LĖŠŲ UŽ UGDYMO SĄLYGŲ TENKINIMĄ (0,58 €) ir JŲ PANAUDOJIMĄ DIREKTORĖS ATASKAITA 2019 m. II ketvirtis.

GAUTŲ LĖŠŲ UŽ UGDYMO SĄLYGŲ TENKINIMĄ (0,58 €) ir JŲ PANAUDOJIMĄ DIREKTORĖS ATASKAITA 2019 m. I ketvirtis.

GAUTŲ LĖŠŲ UŽ UGDYMO SĄLYGŲ TENKINIMĄ (0,58 €) ir JŲ PANAUDOJIMĄ DIREKTORĖS ATASKAITA 2018 m. IV ketvirtis.