Nuo 2020 m. sausio 1 d. bus galima skirti iki 1,2 proc. pajamų mokesčio (anksčiau buvo skiriama 2 proc.).

Išsamiau apie 1,2 % GPM skyrimą paramai galite sužinoti interneto svetainėje   https://www.vmi.lt/cms/gpm-dalis-paramai

Primename, kad valstybinė mokesčių inspekcija 1,2% GPM priima iki gegužės 4 dienos.

E1  lauke įrašant  2

E2  lauke įrašant įstaigos kodą 191640484.

Iš anksto nuoširdžiai dėkojame!

 

 

Gerb. tėveliai bei lopšelio – darželio darbuotojai,  dėkojame visiems, skyrusiems 2% gyventojų pajamų mokesčio paramai.

už 2017  darbo metus  2018 m. lapkričio-gruodžio mėnesiais gauta parama 2146,72 €

Šios gautos lėšos bus panaudotos edukacinėms aplinkoms atnaujinti bei paslaugoms 2019 m.