VALGIARAŠTIS PRIEŠMOKYKLINEI GRUPEI SU NEMOKAMAIS PIETUMIS 2023

PERSPEKTYVINIS VALGIARAŠTIS 1-3 METŲ AMŽIAUS GRUPEI 2023

PERSPEKTYVINIS VALGIARAŠTIS 4-7 METŲ AMŽIAUS GRUPEI 2023

PERSPEKTYVINIS VALGIARAŠTIS PRIEŠMOKYKLINEI GRUPEI SU NEMOKAMAIS PIETUMIS 2023

Perspektyvinis valgiaraštis 1-3 metų amžiaus grupei 2022

Perspektyvinis valgiaraštis 4-7 metų amžiaus grupei 2022

Perspektyvinis valgiaraštis priešmokyklinei grupei su nemokamais pietumis 2022

Vaikų maitinimo klausimais konsultuoja  Kauno miesto savivaldybės visuomenės sveikatos biuro maitinimo organizavimo specialistė Deimantė Kelpšaitė.

Telefonas +37061821826

 

2023-07-18 Kauno miesto tarybos sprendimas Nr.  T-357 „Dėl Kauno miesto savivaldybės tarybos 2021 m. spalio 19 d. sprendimo Nr. T-416 „Dėl Vaikų maitinimo organizavimo, vykdymo ir priežiūros Kauno miesto savivaldybės įstaigose, vykdančiose ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas, tvarkos aprašo patvirtinimo” pakeitimo Peržiūrėti sprendimą  Peržiūrėti priedą

MAITINIMO ORGANIZAVIMO ŠANČIŲ LOPŠELYJE-DARŽELYJE TVARKOS APRAŠAS(2023) Peržiūrėti dokumentą

NEMOKAMO MAITINIMO ORGANIZAVIMO IR TEIKIMO  TVARKOS APRAŠAS Peržiūrėti dokumentą

 

PROGRAMOS “PIENAS VAIKAMS”, VAISIAI VAIKAMS”

Nuo 2012 m. sausio 16 d. mūsų darželis įsijungė į Europos Sąjungos ir nacionalinio biudžeto lėšomis remiamas programas PIENAS VAIKAMS” ir „VAISIAI VAIKAMS”. 

Žemės ūkio ministerija koordinuoja paramos priemonės Pienas vaikams” įgyvendinimą.

Paramos įgyvendinimą reglamentuoja šie teisės aktai:
1) 2008 m. liepos 10 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr.657/2008, kuriuo nustatomos išsamios Tarybos reglamento (EB) Nr. 1234/2007 taikymo taisyklės, susijusios su Bendrijos pagalba aprūpinant pienu ir tam tikrais pieno produktais švietimo įstaigų moksleivius (OL 2008 L 183, p. 17);
2) 2008-08-27 žemės ūkio ministro įsakymas Nr. 3D-478 „Dėl paramos už pieną vaikams administravimo taisyklių patvirtinimo” (Žin., 2008, Nr. 99-3846).
Europos Sąjunga lėšas (iš Europos žemės ūkio garantijų fondo) skiria tam, kad kompensuotų dalį pieno produkto kainos visiems vaikams, lankantiems ikimokyklinio ugdymo ir bendrojo lavinimo mokyklas, o nacionalinės lėšos iš Tiesioginių išmokų ir rinkos reguliavimo priemonių finansavimo programos skiriamos tam, kad mažieji (darželinukai ir pradinukai) kasdien gautų pieno (ar kito remiamo pieno produkto, pvz., kefyro, jogurto, varškės) porciją nemokamai.
Programa „Pienas vaikams” parengta siekiant pagerinti vaikų ir moksleivių mitybą, ugdyti pieno produktų vartojimo įpročius.
Priemonės „Pienas vaikams” tikslai: 
1) formuoti teisingos ir sveikos vaikų mitybos įpročius,
2) skatinti didesnį pieno vartojimą vidaus rinkoje.

Priemonę administruoja VĮ Lietuvos žemės ūkio ir maisto produktų rinkos reguliavimo agentūra (interneto adresas http://www.litfood.lt).
Europos Sąjungos interneto puslapis skirtas programos „Pienas vaikams” populiarinimui www.drinkitup.europa.eu


„Vaisiai vaikams”
Vaisių vartojimo skatinimo mokyklose programa yra remiamas vaisių ir daržovių produktų tiekimas vaikams švietimo įstaigose. Sudarant sąlygas jauniesiems vartotojams skanauti vaisiais ir daržovėmis bendraamžių aplinkoje, yra ne tik didinamas vaisių ir daržovių vartojimas šiandien, bet ir formuojamas ateities vartotojas, skiepijamas supratimas apie vaisių ir daržovių vartojimo teigiamą poveikį žmogaus sveikatai, ugdomi sveiko maitinimosi įpročiai, mažinama vaikų nutukimo rizika. Lietuvoje programa pradėta taikyti 2009/2010 mokslo metais.
Vaikučiams bus skiepijamas supratimas apie vaisių ir daržovių vartojimo teigiamą poveikį žmogaus sveikatai, ugdomi sveiko maitinimosi įpročiai, mažinama vaikų nutukimo rizika.

Kilus klausimams dėl šių programų ar esant vaiko sveikatos sutrikimams, kuomet vaikas negali vartoti pieno produktų ar vaisių, prašome kreiptis į savo grupės auklėtoją.