• Priešmokyklinio-ugdymo-programa-nuo-2022-09-01
  • Ikimokyklinio amžiaus vaikų ugdymo programa Programa 2021                                                                                                                                                                                                                                          Programa 2014    
  • Priešmokyklinio amžiaus vaikų ugdymo programa Priešmokyklinukas 2021                                                                                                                                                                                              Peržiūrėti dokumentą                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
  • Tarptautinė programa “Zipio draugai”

Vykdome tarptautinę programą “Zipio draugai”, kurios tikslas padėti 5-7 metų vaikams igyti socialinių bei emocinių sunkumų įveikimo gebėjimų,

siekiant geresnės vaikų emocinės savijautos.    Plačiau  čia

  •  Socialinių- emocinių įgūdžių ugdymo programa  “Kimochis”

 

Lopšelyje-darželyje įgyvendinama „Kimochis“ socialinių- emocinių įgūdžių ugdymo programa. „Kimochis“ (japonų k. kimochi reiškia „jausmas“). Tai paprasta ir efektyvi ugdymo programa, kur smagios, įtraukiančios ir inovatyvios veiklos, padeda vaikams įgyti pasitikėjimo savimi ir išmokti spręsti sudėtingas socialines-emocines situacijas. Kimochi – skirtingus charakterius turinčios lėlytės. Spalvingi Kimochi charakteriai – tai nuolat besimainančios nuotaikos Debesėlis, nedrąsus Vikšrelis, valdinga Katė, nuolat nerimaujanti Balandė Meilė ir išdykusi Lipšniakojė. Personažai yra estetiški, patrauklus, mylimi vaikų. Jie turi savo mėgstamą spalvą, valgį, pomėgį, gyvenamą vietą. Kimochi turi kišenėles, kuriose „gyvena“ jausmukai. Supažindindami vaikus su personažais kalbame ne tik apie jų savitumą, charakterio savybes, pomėgius, bet ir apie jausmus, emocijas. Mokomės savitvardos pratimų, savikontrolės, bendravimo įgūdžių, diegiame empatijos pagrindus.
Kimochis programa skirta:
o ugdyti emocinį intelektą;
o skatinti pozityvų elgesį;
o lavinti bendradarbiavimo įgūdžius;
o lavinti vaiko charakterį.
Socialinių- emocinių įgūdžių ugdymo programą Kimochis įgyvendina socialinė pedagogė ir grupės pedagogės.