Darbo skelbimo informacija

  • Laisva  ikimokyklinio ugdymo mokytojo(os) darbo vieta.

          Daugiau informacijos čia

  • Laisva  meninio ugdymo  mokytojo(os) darbo vieta.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Daugiau informacijos   čia
  • Kauno miesto savivaldybė 2020 m. sausio 21 d. paskelbė konkursą

                Kauno Šančių lopšelio-darželio vadovo pareigoms užimti.

                Daugiau informacijos Kauno miesto savivaldybės interneto svetainėje

                 http:www.kaunas.lt/administracija/veikla/darbo -skelbimai