Darbo skelbimo informacija

Skelbimas galioja iki 2019-12-31

Įstaigos pavadinimas               Kauno Šančių lopšelis-darželis

Pareigos           Ikimokyklinio ugdymo mokytoja.

Įdarbinimas nuo 2019-10-16. Darbo krūvis 0,5 etato.

Darbo vieta    

Kauno Šančių  lopšelis-darželis Miglovaros g.14, Kaunas

Reikalavimai 

Turėti aukštąjį arba aukštesnįjį (specialųjį vidurinį, įgytą iki 1995 metų) išsilavinimą.

Pretendentas turi atlikti Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2014-08-29 įsakymu Nr. V-774 patvirtintus reikalavimus kompetencijoms („Reikalavimų mokytojų kvalifikacijai aprašas“).

Funkcijos         Ikimokyklinio amžiaus vaikų ugdymas.

Darbo užmokestis                     Koeficientas nustatomas vadovaujantis 2017 m. sausio 17 d. LR valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo įstatymu, atsižvelgiant į išsilavinimą, pedagoginį darbo stažą ir kvalifikacinę kategoriją.

Dokumentai, kurie turi būti pateikti iki 2019 m. spalio 01 d.:                 

Asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopija;

Išsilavinimą patvirtinančių dokumentų kopijos;

Pedagogo kompetenciją patvirtinančio dokumento kopija;

Gyvenimo aprašymas.

Pokalbis su pretendentais vyks  pagal suderintą grafiką.

 

Apie pokalbį pretendentus informuosime telefonu.

 

Dokumentų priėmimo vieta

Miglovaros g. 14, Kaunas

El. pašto adresu: info@sanciudarzelis.lt

 

Kontaktiniai duomenys išsamesnei informacijai

Tel. 8 37 34 15 06

El. p.: info@sanciudarzelis.lt