SAVIRŪPOS ORGANIZAVIMO TVARKOS APRAŠO  DOKUMENTAS   

INDIVIDUALUS SAVIRŪPOS    PLANAS