SAVIRŪPOS ORGANIZAVIMO TVARKOS APRAŠO  DOKUMENTAS   

INDIVIDUALUS SAVIRŪPOS  PLANAS