Žiniukų  grupė ( nuo 6 m.) darbo laikas: 7:00 – 19.00 val.                                                                       

Grupės komanda:

Priešmokyklinio ugdymo mokytoja-metodininkė Kristina Sakalė;

Priešmokyklinio ugdymo vyresnioji mokytoja Daiva Bisigirskienė;

Ikimokyklinio ugdymo mokytojos  padėjėja Jūratė Vosylienė